Loading... Please Wait.
Română | English
Patriarhia Română - Mănăstiri şi schituri
Patriarhia Română Structura BOR Mănăstiri şi schituri Itinerar pelerinaje Calendar ortodox Contact
   

Mănăstiri şi schituri


            Apartenenţa Administrativ-Bisericească:             Judeţ:

Mănăstirea ALMAŞ

Mănăstirea ALMAŞ

            Istoricul: Zidirea bisericii a început la o dată necunoscută, de Constantin Mavrocordat, voievodul Moldovei, fiind încheiată la 1715 de Vasile Almaş. Vitregia sorţii face ca acesta să-şi piardă soţia şi cei doi copii. Îşi va găsi liniştea slujind lui Dumnezeu, ca monah al acestei mănăstiri. În anul 1812 devine mănăstire de maici. Biserica este renovată şi mărită în 1851 de boierul Palade. Ca multe alte asemenea lăcaşuri cade şi ea victimă decretului 410 din 1959, desfiinţându-se. Se redeschide în anul 1987, când se încep reparaţiile sub directa îngrijire a Părintelui stareţ Leopold, împreună cu obştea în formare. Fiind redeschis ca schit de călugări aparţinând de Mănăstirea Horăiţa, după 1990 se măreşte obştea şi primeşte regim de mănăstire.


Mănăstirea ALMAŞ

            Descriere: Biserica este o construcţie de zid, pe fundaţie de piatră în formă de cruce. Altarul este luminat de o fereastră la est. Catapeteasma este din lemn sculptat filigram. Are trei turle oarbe de formă octogonală, aşezate una după alta de la est spre vest, pe altar, naos şi pronaos. Naosul, luminat de câte trei ferestre la sud şi nord, se delimitează de pronaos prin câte două coloane pe fiecare parte, care susţin o arcadă foarte lată. Pronaosul este luminat de câte două ferestre pe zidul din sud şi pe cel nordic. Toate ferestrele sunt din lemn, duble, dreptunghiulare, cu terminaţia în arc. Pridvorul este închis, luminat de o fereastră la sud şi alta la nord. Intrarea se face prin partea vestică, pe o uşă de stejar, sculptată pe ambele feţe, în exterior fiind sculptată Sfânta Ana. În interior uşă este dublată de o alta, metalică, masivă. Uşa de intrare în pronaos este tot din stejar în două canaturi, sculptată şi ea pe ambele feţe. Tot mobilierul interior este nou, din stejar sculptat. Pardoseala este din parchet, iar acoperişul din tablă aşezată în solzi.


Mănăstirea ALMAŞ

            Pictura: În frescă a fost executată în anii 1994-1995 de meşteri anonimi. Este o pictură reuşită artistic, în care predomină albastrul. Faţadele exterioare sunt tencuite şi văruite în alb. Are ornamentaţii obţinute din tencuială şi zugrăveală.

            Altele: Clopotniţa din zid cu gang de intrare este la 50 m sud de biserică. Clădirea pentru stăreţie, chilii, trapeza, bucătărie, construită la 20 m vest de altar, are parterul din piatră şi etajul din lemn. Etajul are un cerdac din lemn, susţinut de stâlpi de lemn. Clădirea este acoperită cu tablă. Aceasta şi clopotniţa erau ctitorie în 1997, când am vizitat a două oară mănăstirea, de Arhimandritul Laurenţiu Niţă. 
Patriarhia Română - Copyright 2009. Toate drepturile rezervate. Acces membri