Loading... Please Wait.
Română | English
Patriarhia Română - Mănăstiri şi schituri
Patriarhia Română Structura BOR Mănăstiri şi schituri Itinerar pelerinaje Calendar ortodox Contact
   

Mănăstiri şi schituri


            Apartenenţa Administrativ-Bisericească:             Judeţ:

Mănăstirea VATRA MOLDOVIŢEI (MOLDOVIŢA)

Mănăstirea VATRA MOLDOVIŢEI (MOLDOVIŢA)

            Istoricul: Prima biserica a fost construită de Alexandru cel Bun între anii 1402 şi 1410, pe care a înzestrat-o cu cele trebuincioase şi a populat-o cu călugări. Biserica s-a prăbuşit la începutul secolului al XVI-lea, în urma alunecărilor de teren. La puţin timp, în 1532, Petru Rareş a construit actuala mănăstire, la câteva sute de metri sud de vechea mănăstire, căreia i-a dat acelaşi hram: Buna Vestire. A împrejmuit-o cu un puternic zid de apărare înalt de 6 m, gros de 1,2 m, prevăzut cu metereze şi turnuri de pază. Deasupra intrării principale în mănăstire este sculptată în piatră vechea stemă a Moldovei. Pe peretele sudic, la intrarea în biserică, se află pisania cu următorul cuprins: Cu vrerea Tatălui, cu ajutorul Fiului şi cu săvârşirea Sfântului Duh, iată eu robul Stăpânului meu Iisus Hristos, Blagoslovitul Io Petru Voievod, prin mila Lui Dumnezeu domn al Ţării Moldovei, fiul lui Ştefan Voievod cel Bătrân, am făcut şi am isprăvit acest hram cu numele Buna Vestire, a prea Curatei noastre Stăpâne Născătoare de Dumnezeu şi Pururea Fecioara Maria, în anul 7040 şi s-a sfinţit în luna septembrie 8, fiind egumen Ştefan şi s-a zugrăvit în anul 7045 fiind egumen Avramie.


Mănăstirea VATRA MOLDOVIŢEI (MOLDOVIŢA)

            Descriere: Biserica este din zid, în plan treflat, cu spaţiul compartimentat în altar, naos, camera mormintelor, pronaos, pridvor închis. Biserica mai are şi un pridvor deschis. Absida altarului are şapte laturi cu nişe în zid. Catapeteasma, în lemn şi aurită, datează în parte din vremea lui Petru Rareş, dar crucea cu Răstignirea Domnului a fost făcută în timpul lui Ieremia Movilă. Această răstignire a făcut-o sieşi gospodar Eremia Movilă în anul 7101 (1593) iunie 19, fiind egumen Isaia, maistrul fiind Pop Gavril ot grad Suceava. Naosul primeşte lumină de la două ferestre, aşezate una la absida din sud şi cealaltă la absida din nord. Absidele, de formă poligonală, nu sunt ieşite prea mult în afară.


Mănăstirea VATRA MOLDOVIŢEI (MOLDOVIŢA)

            Pictura: Executată în 1537, atât în interior, cât şi în exterior, în tehnică frescă, stil bizantin, cu unele elemente noi, caracteristice şcolii de pictură bisericească din Moldova. Executanţii au fost meşteri zugravi moldoveni. În interior pictura este împărţită după regulile prevăzute în erminie. Pe peretele din dreapta naosului se află tabloul votiv, în care este prezentat domnitorul Petru Rareş, soţia sa Elena şi fiii lor Ilias şi Ştefan. Picturile de pe faţadele exterioare ale celor trei abside reprezintă biserica cerească. Pe peretele de miazăzi sunt redate Asediul Constantinopolului, care materializează atât ideea luptei antiotomane, cât şi alta simbolistică a pedepsei divine, apoi Arborele lui lesei şi Filozofii antici. Pe peretele din nord sunt zugrăvite scene din viaţa Maicii Domnului, Predica Apostolilor şi Vămile Văzduhului, iar la apus este înfăţişată Judecata de Apoi. Este o pictură monumentală, admirată de toţi cei ce calcă pragul Moldoviţei.


Mănăstirea VATRA MOLDOVIŢEI (MOLDOVIŢA)

            Altele: Clopotniţa este o construcţie din piatră, cu o uşă masivă din lemn, întărită metalic, aşezată în faţa gangului mare de intrare în incintă. Se află la 15 m sud de biserică. 
Patriarhia Română - Copyright 2009. Toate drepturile rezervate. Acces membri