Loading... Please Wait.
Română | English
Patriarhia Română - Mănăstiri şi schituri
Patriarhia Română Structura BOR Mănăstiri şi schituri Itinerar pelerinaje Calendar ortodox Contact
   

Mănăstiri şi schituri


            Apartenenţa Administrativ-Bisericească:             Judeţ:

Mănăstirea GĂVANUL

            Istoricul: În 1707 a fost construit un modest schit din lemn, în punctul de la Lăstuni în fundul Găvanului, cum spun localnicii. În urmă cu câţiva zeci de ani locul a fost păstrat printr-o cruce veche şi puţini nuci bătrâni. De remarcat că n-a fost ctitorie domnească şi nici boierească, ci ctitoria unui moşnean Moise Ignat Besliu din linia lui Ignat Besliu, moşnenia Mânzăleasca Beslisca. Episcop de Buzău era Damaschin, cărturarul şi animatorul tiparniţei Episcopiei Buzăului. Primul stareţ a fost Dionisie Schimnicul, probabil tot moşnean. Bisericuţa n-a rezistat mult în locul respectiv datorită pâraielor ce-o înconjurau, de aceea a fost mutată în Poiana din vale, la 150 m est de actuala biserică. Această a două modestă-biserica cu hramul de la început Adormirea Maicii Domnului, a fost profanată şi arsă de turci în 1821.

            Descriere: Biserica este construită din lemn de brad (căptuşită cu scândură), pe temelie de piatră. Este în plan treflat cu absidele laterale în 5 laturi, iar absida altarului în 7 laturi. Are 4 turle neegale pe axul longitudinal şi două turle egale pe absidele laterale. Turlele de pe altar, naos şi pronaos sunt deschise. Altarul este spaţios, luminat de o fereastră în faţă şi alta pe dreapta. Naosul luminat de câte o fereastră pe fiecare parte, pronaosul de două ferestre pe dreapta şi una pe stânga. Pridvorul este închis, pictat pe scândură. Catapeteasma bisericii cu o sculptură bogată şi cu mult aur, seamănă cu cea de la Poiana Mărului. După tradiţia locală, ar fi adusă de la Petersburg, dar informaţia nu poate fi sigur confirmată. Pardoseala este din scândură, acoperişul din tablă. În pisania peretelui de răsărit a pronaosului se scrie că pronaosul de acum (are două compartimente) este adăugat în 1855 în vremea episcopului Filotei, stareţ fiind vrednicul Arsenie.

            Pictura: Picturile datează de acum 180 de ani şi sunt realizate de Nicolae Zograf şi Ioan Andronicescu din Sibiciu, iar pronaosul e pictat de Gheorghe Vasilescu, cunoscut zugrav în epoca respectivă.

            Altele: Catapeteasma bisericii a beneficiat de o sculptură bogată şi este suflată în aur, ca şi celebra biserică de la Poiana Mărului, aflată nu departe de ei. 
Patriarhia Română - Copyright 2009. Toate drepturile rezervate. Acces membri