Loading... Please Wait.
Română | English
Patriarhia Română - Mănăstiri şi schituri
Patriarhia Română Structura BOR Mănăstiri şi schituri Itinerar pelerinaje Calendar ortodox Contact
   

Mănăstiri şi schituri


            Apartenenţa Administrativ-Bisericească:             Judeţ:

Mănăstirea GURA MOTRULUI

Mănăstirea GURA MOTRULUI

            Istoricul: Mănăstirea Gura Motrului beneficiază de un statut aparte printre celelalte mănăstiri ale Olteniei, având un clar certificat de naştere voievodal. A fost ridicată pe temeliile mai vechi ale unei biserici din lemn, fapt atestat într-o carte a Sf. Nicodim din timpul vieţii lui, care spune că a fost zidită după Sfânta Mănăstire Vodiţa. De altfel, este demn de ştiut că lângă mănăstire se află o vie pomenită până azi, pe care tradiţia o atribuie Sf. Nicodim, numindu-se Via Sfântului Schitul ridicat de Nicodim cel Sfânt în secolul al XIV-lea, marele logofăt Harvant al lui Neagoe Basarab a ctitorit o biserică la începutul secolului al XVI-lea.


Mănăstirea GURA MOTRULUI

            Descriere: Biserica este din zid gros de cărămidă, în formă de cruce. Are altar, naos spaţios (delimitat de pronaos prin două coloane puternice din zid), pronaos cu o mai mică suprafaţă, un pridvor mare susţinut de opt coloane masive. Uşa de la intrarea în biserică este din lemn, frumos sculptată, având pe mijloc, în partea superioară, reprezentată pe Cuvioasa Paraschiva. Atât pronaosul, cât şi naosul primesc lumină prin câte o fereastră îngustă, pe fiecare parte a zidurilor.

            Pictura: Interiorul a fost zugrăvit cu cheltuiala lui Constantin Brâncoveanu între anii 1702-1704.În 1852 a fost refăcută pictura prin contribuţia domnitorului Barbu Ştirbei şi prin strădania arhimandritului mănăstirii Eufrosim Poteca.Refacerea picturii a însemnat în epocă o repictare a scenelor acoperindu-le pe cele originale cu un strat protector.

            Altele: La sud de biserică este o clădire mare din zid, etajată, pentru stăreţie şi chilii. În spatele bisericii, pe stânga, este o altă clădire, numai parter. 
Patriarhia Română - Copyright 2009. Toate drepturile rezervate. Acces membri