Loading... Please Wait.
Română | English
Patriarhia Română - Mănăstiri şi schituri
Patriarhia Română Structura BOR Mănăstiri şi schituri Itinerar pelerinaje Calendar ortodox Contact
   

Mănăstiri şi schituri


            Apartenenţa Administrativ-Bisericească:             Judeţ:

Mănăstirea HLINCEA

Mănăstirea HLINCEA

            Istoricul: Biserica a fost zidită înainte de anul 1591, de fiica Voievodului Petru Şchiopu, Maria, şi de soţul acesteia, Zoltu Spătaru. Rămasă la un moment dat în părăsire, a fost renovată de domnitorul Vasile Lupu. În 1908 s-a mai făcut o renovare. Avariată de cutremurul din 1977, a fost consolidată şi renovată din iniţiativa ÎPS Teoctist, Mitropolitul Moldovei şi Bucovinei . Între anii 1980 şi 1984 s-au reparat zidul din incintă şi clădirea chiliilor.


Mănăstirea HLINCEA

            Descriere: Biserica este o construcţie masivă, cu ziduri groase de 1 m, în formă de cruce, compartimentată în altar, naos, pronaos. Iniţial a avut un pridvor deschis, susţinut de două coloane în faţă, două lateral (în dreapta şi stânga) şi două în spate. Cu timpul, pridvorul a fost închis cu geamuri, lăsându-se intrarea prin vest. Altarul este luminat de o fereastră mare la răsărit. Catapeteasma este veche, din lemn de tei, ornamentată deasupra uşilor cu sculptură aplicată. Naosul are absidele largi, dar puţin pronunţate, pe fiecare absidă fiind câte o fereastră. Este delimitat de pronaos prin două coloane laterale, care susţin zidul ce coboară de la boltă. Deasupra naosului este turlă deschisă circulară, luminată de patru ferestre. Pronaosul este luminat de câte o fereastră la sud şi nord. Ferestrele, din lemn, se termină în arc şi au două rânduri de geamuri. Uşa de intrare în pronaos este masivă, într-un canat, din stejar sculptat, întărită metalic. Pardoseala în biserică este din parchet, pus după 1990. Pridvorul are pardoseala din beton.


Mănăstirea HLINCEA

            Pictura: De o mare valoare artistică şi istorică, a fost realizată în tehnica frescă în anul 1660, pe cheltuiala lui Ştefăniţă, fiul lui Vasile Lupu. Lucrarea a executat-o zugravul Matei Ioan în stil bizantin. Tabloul votiv îl înfăţişează şi pe noul ctitor, Vasile Lupu.


Mănăstirea HLINCEA

            Altele: Clopotniţa este construită la 20 m nord de biserică. Este o clădire din zid, cu gang de intrare (este a doua intrare în incintă) în formă pătrată şi acoperişul în formă de mitră arhierească. Este acoperită cu tablă. În dreapta clopotniţei se află clădirea pentru chilii, care formează un dreptunghi cu o clădire construită după 1990 la vest de pridvor. În stânga clopotniţei este o altă clădire din zid, cu parter şi etaj, acoperită cu tablă de aluminiu, construită în anii 1995-1997. Aici se află chiliile, trapeza şi bucătăria. 
Patriarhia Română - Copyright 2009. Toate drepturile rezervate. Acces membri