Loading... Please Wait.
Română | English
Patriarhia Română - Mănăstiri şi schituri
Patriarhia Română Structura BOR Mănăstiri şi schituri Itinerar pelerinaje Calendar ortodox Contact
   

Mănăstiri şi schituri


            Apartenenţa Administrativ-Bisericească:             Judeţ:

Mănăstirea HUREZ

Mănăstirea HUREZ

            Istoricul: Ansamblul monumental este ctitoria lui Constantin Brâncoveanu, construit între anii 1690-1697. Biserica a fost construită între 1690-1694. În decursul vremii, aşezământul a fost reparat şi restaurat de mai multe ori, în 1827, 1872, 1907-1912, 1954 şi în 1960-1978 când a fost restaurat întreg ansamblul monahal.


Mănăstirea HUREZ

            Descriere: Biserica este construită în plan triconic cu câte o turlă poligonală pe naos şi pronaos. Are un pridvor deschis, susţinut de coloane din piatră sculptate, construcţia lui fiind specifică stilului brâncovenesc. Catapeteasma sculptată în lemn de tei şi suflată cu aur este donată de Doamna Maria Brâncoveanu. Uşa de la intrare are ancadramente în marmură. Deasupra uşii este pisania cu stema Ţării Româneşti şi a Cantacuzinilor. Faţadele exterioare au firide ornamentate cu cercuri.


Mănăstirea HUREZ

            Pictura: Pictura murală remarcabilă a fost executată de o echipă alcătuită din zugravii: Constantin, Ioan, Andrei, Stan, Neagoe şi Ioachim. În mod deosebit se remarcă galeria de portrete din pronaos, înfăţişându-l pe ctitor cu întreaga lui familie, rudele sale din partea tatălui, Basarabii şi, din partea mamei, Cantacuzinii. Programul iconografic păstrează în linii mari tradiţia, dar se fac simţite tendinţe inovatoare ca: introducerea portretelor meşterilor constructori (pe care îi găsim în pridvor), interpretarea liberă a compoziţiei icoanelor de hram şi abordarea în manieră nouă a scenei Judecata de Apoi.

            Altele: Întreaga decoraţie a interiorului bisericii este întregită şi de candelabrele dăruite de Constantin Brâncoveanu şi de candelele din argint donate de Doamna Maria Brâncoveanu. 
Patriarhia Română - Copyright 2009. Toate drepturile rezervate. Acces membri