Loading... Please Wait.
Română | English
Patriarhia Română - Mănăstiri şi schituri
Patriarhia Română Structura BOR Mănăstiri şi schituri Itinerar pelerinaje Calendar ortodox Contact
   

Mănăstiri şi schituri


            Apartenenţa Administrativ-Bisericească:             Judeţ:

Mănăstirea Înălţarea DOMNULUI

Mănăstirea Înălţarea DOMNULUI

            Istoricul: În anul 1332 descălecătorul vechii Valahii, Binecredinciosul Voievod Basarab I supranumit și “Intemeietorul”, gonind dupa un cerb la o vânătoare domnească ajunse până la platoul supranumit al “haiducilor” unde hotărâ după ce răpuse falnicul cerb să ridice un mic schit compus din biserică și chilii realizate din material lemnos, pentru călugării și pustnicii pe care îi întâlni în calea sa, de la Câmpulung Muscel până la “Platoul Haiducilor” străbătând aprozimativ 40 km de la apus spre răsărit printr-un falnic codru. În timpul domniei drept maritorului si iubitorului de biserică și neam, Matei Basarab, o mică oștire turcească ce venea dinspre vechiul Kronstadt spre cetatea de scaun a Targoviștei a încendiat ctitoria lui Basarab I, despre schitul mai sus amintit rămănând doar legenda și izvoarele istorice ce atestă existența sa pe aceste mioritice plaiuri ale Dâmboviței. În anul 1994 prin purtarea de grijă și binecuvântarea vrednicului de amintire Arhiepiscop Dr. Vasile al Targoviștei, în ziua de 20 iulie se sfințește locul pentru primul corp de chilii, pe care din nefericire primul stareț al acestei sfinte mânăstiri nu apucă sa îl finalizeze întrucat în luna martie 1995 pleacă la Domnul in urma unui tragic accident. În luna aprilie 1996 cu binecuvântarea Ierarhului locului noul stareț, monahul Melchisedec Dobre, începe lucrările de finalizare ale primului corp de chilii pe care le încheie în septembrie același an.


Mănăstirea Înălţarea DOMNULUI

            Descriere: Anul 1997 se dovedește a fi mai mult decât rodnic întrucât starețul Melchisedec Dobre ajutat fiind de armată și alți ctitori reușește să ridice și să finalizeze în perioada 3 mai 1997- 23 august 1997 noua biserică a sfintei mânăstiri care a primit în ziua târnosirii 24 august 1997 hramuruile: “ Înălțarea Domnului”, “Sfântul Prea Cuviosul Ioan Iacob Românul de la Hozeva” și “ Șfinții Arhangheli Mihail, Gavril și Rafail”. Târnosirea bisericii a fost săvârșită de IPS Dr. Vasile Costin al Targoviștei si PS Galaction al Alexandriei și Teleormanului însoțiți fiind de un mare sobor de preoți și diaconi și un impresionant număr de credincioși. Pe parcursul anilor 1998-1999 lucrările au continuat în forță reușindu-se a se disloca cu sprijinul M.Ap.N prin U.M.01747-Geniu Târgoviste, aproximativ 450000 metri cubi teren stâncos. Cu binecuvântarea I.P.S. Dr. Nifon, noul Întâistătător al Eparhiei Târgoviștei, din anul 2000 lucrările de construcție ale sfintei mânăstiri “Înălțarea Domnului” de la Cota 1000 au continuat în ritm susținut, mânăstirea fiind astlfel racordată cu mari eforturi la rețeaua de electricitate și apă iar în anul 2001 s-au finalizat lucrările de pictură în stil fresco ale interiorului bisericii mânăstirii. În 2002 s-a construit un nou corp de chilii. În anul 2003 s-au efectuat lucrări ample, de excavare, terasare, nivelare, compactare a terenului pe care vor continua lucrările de construcție ale ansamblului monahal de la Cota 1000. Tot în același an, cu stăruința parintelui stareț Melchisedec Dobre și susținerea ctitorilor s-a inceput construcția unui nou corp de chilii în stil brâncovenesc, ale cărui lucrări s-au finalizat in 2010, în paralel cu alte lucrări de amenajare ale noului spațiu de incintă al mânăstirii, lucrări de construcție ale unui nou drum de acces spre mânăstire și ale unui drum forestier ce ocolește mânăstirea (vechiul drum forestier traversa incinta mânăstirii), de asemeni s-a realizat un heleșteu pentru pește și gospodăria manăstirii. Obștea monahală de la Mânăstirea “Înălțarea Domnului”- Cota 1000 este formată din 14 vituitori, rânduiala este săvârșită după tipicul Sfântului Sava și putința obștei acestei sfinte mânăstiri. Momentan posibilitățile de cazare sunt limitate, în schimb se poate asigura servirea meselor de prânz și seară pentru aproximativ 75 de persoane (nu se consumă carne). Pentru viitor șe dorește realizarea unui arhondaric pentru cazarea pelerinilor ce doresc a vizita sfânta mânăstire.


Mănăstirea Înălţarea DOMNULUI

            Pictura: Pictura interioară este o adevărată operă de artă, săvârşita de pictorul Sorin George.

            Altele: În micul paraclis sunt icoane vechi de o inestimabilă valoare. 
Patriarhia Română - Copyright 2009. Toate drepturile rezervate. Acces membri