Loading... Please Wait.
Română | English
Patriarhia Română - Mănăstiri şi schituri
Patriarhia Română Structura BOR Mănăstiri şi schituri Itinerar pelerinaje Calendar ortodox Contact
   

Mănăstiri şi schituri


            Apartenenţa Administrativ-Bisericească:             Judeţ:

Mănăstirea Înălţarea SFINTEI CRUCI - CASIEL

            Istoricul: Biserica este monument istoric, întemeiată în jurului anului 1765 pe vatra unui schit mai vechi din secolul XVII de către ieromonahul Pahomie Giorgiu, întors în locurile de baştină de la Strâmbu, după aproape 30 de ani de vieţuire la Mănăstirea Putna, din Moldova. S-a dorit să fie ca o continuitate a altor mănăstiri ce-au existat în aceste locuri ca: Valea Fanta, în hotarul satului Strâmbu, Dealul Podului (la Chiueşti), Leorda şi Casei, toate dărâmate în vremea prigoanei din 1700, din ordinul Mariei Tereza care forţa catolicizarea credincioşilor ortodocşi. Din anul 1790 Mănăstirea a fost luată sub îngrijirea preoţilor din parohia Strâmbu. Între anii 1830 şi 1858, în modestele ei chilii s-a înfiinţat o şcoală pentru copiii din împrejurimi, aceştia învăţând aici scrisul şi cititul, rânduielile bisericeşti şi exersând citirea psaltirii şi ceaslovului. Totodată deprindeau şi multe lucruri gospodăreşti.

            Descriere: Biserica veche este biserică din lemn pe fundaţie din zid, de dimensiuni mici, compartimentată în altar, naos, pronaos. Are şi un pridvor deschis, spaţios, susţinut de doi stâlpi din lemn în faţă (stânga-dreapta) şi doi în spate (dreapta-stânga), pardoseala lui este din ciment şi de jur-împrejur are un grilaj din lemn înalt de 1 m. Catapeteasma este din lemn cu sculptură numai în partea superioară, uşile împărăteşti şi diaconeşti. Are o turlă pe pronaos cu funcţie şi de clopotniţă, este la bază în formă pătrată şi în partea superioară ţuguiată. Altarul este luminat de câte o fereastră la răsărit şi la sud, alta foarte mică pe stânga, naosul primeşte lumina de la câte o fereastră la sud şi nord, iar pronaosul numai de la o fereastră în partea de sud. Ferestrele sunt din lemn, simple, fără grilaj metalic. Uşa de intrare în naos este din lemn nesculptat. Pardoseala este din scândură, iar acoperişul bisericii (inclusiv turla şi pridvorul) este cu şindrilă. Faţadele exterioare sunt tencuite şi zugrăvite în calciu.

            Pictura: Pictura paraclisului a fost executată în tempera în anii 1993-1994, de pictorul Vasile Niţescu, din Bucureşti. În culoarul de trecere din naos la chilii sunt pictaţi sfinţii români: Constantin Brâncoveanu şi fiii săi, Sfântul Ierarh Gherasie de la Râmet, Sfântul Cuvios Antonie de la Iezeru Vâlcea, Sfântul Cuvios Ioan Hozevitul de la Neamţ, Sfântul Cuvios Ioan de la Prislop, Drept Credinciosul Ştefan cel Mare şi Sfântul Ierarh Antim Ivireanu.

            Altele: În biserica mânăstirii, în naos, lângă icoana Maicii Domnului se află o raclă unde se găsesc fragmente de moaşte de la şaptezeci şi doi de sfinţi, inclusiv câţiva stropi din Sângele Mântuitorului Iisus Hristos şi un fragment din crucea pe care Acesta a pătimit. 
Patriarhia Română - Copyright 2009. Toate drepturile rezervate. Acces membri