Loading... Please Wait.
Română | English
Patriarhia Română - Mănăstiri şi schituri
Patriarhia Română Structura BOR Mănăstiri şi schituri Itinerar pelerinaje Calendar ortodox Contact
   

Mănăstiri şi schituri


            Apartenenţa Administrativ-Bisericească:             Judeţ:

Mănăstirea ÎNFRICOŞATEI JUDECĂŢI

            Istoricul: Aproape de locul în care s-a construit mănăstirea, în anul 1707, a fost Schitul cu obşte de călugări Butoiul. Devenit mănăstire, ajunge în 1785-1786 într-o stare înfloritoare. Călugărul Ilie, ajuns stareţ al mănăstirii, a trăit o viaţă duhovnicească superioară şi înzestrat cu mult har dumnezeiesc a devenit foarte cunoscut credincioşilor din zonă şi din alte locuri mai îndepărtate. Episcopul Ilarion al Râmnicului venea foarte des la Mănăstirea Butoiul unde avea întâlnire cu Tudor Vladimirescu, care-l avea ca duhovnic pe stareţul Ilie. După secularizarea averilor mănăstireşti, Mănăstirea Butoiul şi-a încetat activitatea şi fiind părăsită de călugări, cu timpul au dispărut atât biserica precum şi clădirile.

            Descriere: Biserica este construcţie mare din zid de cărămidă pe fundaţie înaltă de beton, în formă de cruce, având 35 m lungime şi 10 m lăţime. Este compartimentată în altar, naos, pronaos, pridvor închis. Are şi un mare pridvor deschis. Altarul foarte spaţios este luminat de o fereastră la sud şi alta la nord. Are absidă semicirculară. Catapeteasma de beton este înaltă până la boltă. Naosul are absidele largi şi adânci, pe fiecare absidă fiind 3 ferestre. Deasupra naosului se înalţă o turlă mare deschisă, octogonală, cu acoperişul în formă de clopot. Delimitarea naosului de pronaos se face prin stâlpi laterali din beton. Pronaosul foarte spaţios este luminat de două ferestre la apus şi altele pe zidul din nord. Pe pronaos şi pridvorul închis este un mare balcon pentru cor. Pridvorul închis are o cameră pe dreapta, alta pe stânga. Intrarea se face prin vest pe o uşă masivă din stejar, sculptată. Deasupra se înalţă două turle mari oarbe, poligonale, aşezate una pe dreapta, alta pe stânga. Pridvorul deschis este susţinut în faţă de patru coloane, aşezate două în dreapta şi două pe stânga. Din incintă se intră în pridvor pe o scară de beton cu 7 trepte. Acoperişul bisericii este din tablă, pardoseala se preconizează să fie din marmură.

            Altele: La 200 m est de altar, în marginea şoselei Ioneşti-Buzoieşti (pe dreapta ei) s-a ridicat o mică construcţie din zid BCA, numai parter, lungă de 13,5 m, lată de 4 m, cu acoperiş din tablă în două ape. În cele 3 chilii ale clădirii vor trăi primele vieţuitoare ale obştei ce se va înfiripa. 
Patriarhia Română - Copyright 2009. Toate drepturile rezervate. Acces membri