Loading... Please Wait.
Română | English
Patriarhia Română - Mănăstiri şi schituri
Patriarhia Română Structura BOR Mănăstiri şi schituri Itinerar pelerinaje Calendar ortodox Contact
   

Mănăstiri şi schituri


            Apartenenţa Administrativ-Bisericească:             Judeţ:

Mănăstirea INTRAREA MAICII DOMNULUI ÎN BISERICĂ – BAIMAC

            Istoricul: Biserica a fost construită de boierul Ciuchi în anul 1824. Din familia respectivă, slugerul Dimitrie Ciuchi, decedat la 18 iulie 1894 în vârstă de 93 de ani, a fost înmormântat la est de altar, unde este aşezată o mare şi frumoasă cruce. Biserica, începând să se degradeze, s-a reparat în 1864 şi din nou a fost renovată în perioada 1960-1970. Dar, având ziduri din pământ, biserica devine cu timpul nepracticabilă. Din iniţiativa comitetului, format din fii ai satului care trăiesc în Bacău şi în împrejurimile Bacăului, biserica a fost refăcută din temelii în perioada 1990-1996. Au contribuit cu mâna de lucru şi financiar credincioşii din satul Baimac, ai satelor din împrejurimi şi din alte localităţi. În faţa pridvorului a fost ridicat un mare şi frumos monument în amintirea eroilor care s-au jertfit pe câmpurile de luptă, la ridicarea căruia a contribuit armata şi prefectul judeţului. Terminându-se, inclusiv de pictat, biserica s-a sfinţit la 20 octombrie 1996 de Eftimie Luca, Episcopul Romanului, însoţit de un sobor de preoţi, fiind de faţă sute de credincioşi. Dar satul nu avea preot, slujbele fiind efectuate prin rotaţie de un preot dintr-o altă parohie. În această situaţie Ieromonahul Zosima Condurache de la Episcopia Romanului, ia în 1998 iniţiativa înfiinţării unei mănăstiri cu obşte de maici, aceasta fiind şi dorinţa credincioşilor din sat. Episcopia Romanului a dat binecuvântarea, a făcut formele de înfiinţare şi a însărcinat pe Ieromonahul Zosima Condurache să se ocupe de organizare şi înjghebarea obştei de vieţuitoare, maicile fiind aduse din mai multe mănăstiri ale eparhiei. Să mai consemnăm că la începuturi, când a fost ctitorită biserica, Episcopia din acea vreme a numit să slujească aici un ieromonah.

            Descriere: Biserica este din zid de cărămidă, pe fundaţie de beton, în formă de navă. Spaţiul este repartizat în altar, naos, pronaos şi pridvor închis. Altarul este spaţios, luminat de o fereastră aşezată la est. Catapeteasma, înaltă până la boltă, este din lemn de tei, frumos pictată şi cu sculptură din bronz aplicată pe lemn. Naosul, puţin spaţios, primeşte lumină de la câte o fereastră aşezată pe fiecare absidă. Absidele sunt puţin pronuntate. În partea stângă a naosului este amplasat un frumos amvon. Pronaosul spaţios este luminat de câte o fereastră aşezată pe zidurile din sud şi nord. Ferestrele bisericii sunt mari, înalte şi late şi au o parte din geamuri colorate, formând o cruce. Deasupra pronaosului este un balcon care cuprinde şi pridvorul. Din pridvor se intră în pronaos pe o uşă din lemn, în două canaturi, cu geamuri în partea superioară. Pridvorul închis are intrarea prin vest, pe o uşă înaltă în două canaturi, cu geam deasupra, iar în partea interioară are un grilaj metalic. Pe lângă peretele din nord este accesul la turla oarbă, aşezată pe pridvor, care are deocamdată şi rol de clopotniţa. Turla este pătrată, luminată de câte o fereastră în fiecare punct cardinal şi are acoperişul piramidal. În naos şi pronaos sunt stranele pentru credincioşi, din lemn de stejar frumos sculptat. Pardoseala este din ciment finisat, atât în naos, pronaos, cât şi în pridvor. Faţadele exterioare sunt simple, tencuite şi zugrăvite în calciu de culoare crem.

            Pictura: A fost realizată în tehnica tempera de pictorul Vasile Popescu din Moineşti, care a încheiat lucrarea în 1996. Deasupra uşii de intrare în pridvor s-a pictat în medalion Intrarea în biserică a Maicii Domnului, iar în dreapta şi stânga Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel. În pridvor sunt pictaţi mai mulţi sfinţi, iar pe zidul dinspre pronaos, pe lângă Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel, este pictată pe partea stânga Întoarcerea Fiului Risipitor iar pe dreapta Pilda vameşului şi a fariseului. În pronaos sunt pictaţi diverşi sfinţi, iar pe boltă Sfânta Treime. În naos sunt mai mulţi sfinţi în zona absidelor, iar pe boltă Înălţarea la Cer, Naşterea Domnului, Iisus Pantocrator şi Sfinţii Apostoli şi Evanghelişti Luca, Marcu, Ioan şi Matei.

            Altele: Intrarea în incintă se face prin partea de sud, pe o mare poartă din lemn care are acoperiş din tablă. În viitor aici va fi construită clopotniţa cu gang de intrare şi o turlă scurtă, piramidală, cu câte o chilie pe dreapta şi stânga. Deocamdată, pentru adăpostirea maicilor s-a ridicat la intrare, pe dreapta, o mică construcţie parter, acoperită cu tablă. În perspectivă se va construi un corp de chilii în forma literei U, cu deschiderea la vest. La vest de biserică este o poartă care duce spre cimitirul satului şi la gospodăria anexă a mânăstirii unde, pentru început, s-a construit un frumos grajd din lemn pentru animale. 
Patriarhia Română - Copyright 2009. Toate drepturile rezervate. Acces membri