Loading... Please Wait.
Română | English
Patriarhia Română - Mănăstiri şi schituri
Patriarhia Română Structura BOR Mănăstiri şi schituri Itinerar pelerinaje Calendar ortodox Contact
   

Mănăstiri şi schituri


            Apartenenţa Administrativ-Bisericească:             Judeţ:

Mănăstirea IZVORUL MUREŞULUI

Mănăstirea IZVORUL MUREŞULUI

            Istoricul: În zonă credincioşii au simţit că-i necesară existenţa unui aşezământ monahal, pentru a cărui înfiinţare s-a implicat personal Ioan Selejan, Episcopul Harghitei şi Covasnei, adevăratul şi singurul ctitor al locaşului. Prea Sfinţitul a asigurat terenul necesar construcţiilor prin schimb şi cumpărare, a sfinţit locul în ziua de Adormirea Maicii Domnului (15 august) şi tot domnia sa a întocmit proiectele pentru biserică şi întreg complexul monahal. În foarte scurt timp, cu fondurile colectate de episcop de la credincioşii din zonă şi din întreaga ţară, s-a ridicat biserica, în care a început să se slujească începând cu anul 1999 (făcându-se şi sfinţirea ei în ziua Adormirii Maicii Domnului). Se apropie de sfârşit pictarea bisericii, urmând ca în anul 2000, aceasta să fie sfinţită.

            Descriere: Biserica este din zid de cărămidă, pe fundaţie de piatră, în formă de cruce, având lungimea de 22 m, lăţimea interioară în zona absidelor de 11 m, în rest 6 m. Spaţiul este compartimentat în altar, naos şi pronaos. Are şi un pridvor deschis. Altarul, spaţios, are o cameră veştmântărie pe dreapta, proscomidia în stânga şi este luminat de o fereastră la răsărit şi câte una la sud şi nord. Catapeteasma este din lemn de stejar sculptat. Naosul primeşte lumină de la câte o fereastră amplasată pe fiecare absidă. Deasupra se înalţă turla deschisă, cu baza pătrată şi corpul octogonal, pe fiecare latură având câte o fereastră. Pronaosul, delimitat de naos prin doi stâlpi marginali masivi care susţin bolţile (stâlpi cu dimensiuni de 10/2m), primeşte lumină de la trei ferestre aşezate pe zidul sudic şi alte trei pe cel nordic. Toate ferestrele bisericii sunt duble, dreptunghiulare, terminate în arc, cu ramele din termopan. Bolţile (plafoanele) în altar şi pronaos sunt semiovale. Pridvorul deschis este susţinut de patru coloane în faţă şi două în spate, care au ornamentaţii sculpturale la bază şi capitelii. Având înălţime faţă de incintă, în pridvor se urcă pe o scară formată din şapte trepte de marmură. Biserica are pardoseală din marmură şi este acoperită cu tablă. Faţadele exterioare sunt tencuite cu praf alb de piatră. De jur-împrejur, sub streaşină, este un rând de ocniţe.

            Pictura: Pictura, în stil bizantin, este executată în tehnica frescă de către pictorul Liviu Dumbravă din Gura Humorului, ajutat de Ionuţ Iepure.

            Altele: Clopotniţa, construită la 50 m sud de pridvorul bisericii, este o construcţie din zid, masivă, cu gang de intrare. Are construite pe dreapta şi stânga câte o chilie. Alte două chilii sunt la mansardă. Acoperişul de formă piramidală este din tablă. 
Patriarhia Română - Copyright 2009. Toate drepturile rezervate. Acces membri