Loading... Please Wait.
Română | English
Patriarhia Română - Mănăstiri şi schituri
Patriarhia Română Structura BOR Mănăstiri şi schituri Itinerar pelerinaje Calendar ortodox Contact
   

Mănăstiri şi schituri


            Apartenenţa Administrativ-Bisericească:             Judeţ:

Mănăstirea LACURI

            Istoricul: Schitul Sfântul Nicolae din Lacuri sau Sihăstria din codrii Delenilor, cum i s-a mai spus, a fost construit în 1724 de marele vistiernic Iordache Cantacuzino şi Gheorghe Cantacuzino. A funcţionat până în 1872, când ultimul monah a fost trimis la Mănăstirea Coşula din jud. Botoşani. O parte dintre obiectele de cult ale schitului au fost date în păstrare la biserica parohială din Deleni. Nefiind făcute actele de succesiune a moştenitorilor lui Grigore Ghica, nu se ştia cărui moştenitor îi aparţine Schitul pustiu, rămas fără îngrijire. În 1940 un comitet de acţiune, avându-l în frunte pe consilierul Gheorghe Loghin, de la parohia Deleni, a încercat redeschiderea schitului. Mitropolia Moldovei şi Sucevei a aprobat, cu condiţia ca tribunalul Botoşani să scoată Schitul din inventarul succesiunii defunctului Grigore Ghica Deleni, şi pentru aceasta comitetul de acţiune a trebuit să introducă o contestaţie la tribunal. Data precisă a redeschiderii schitului nu este cunoscută, dar în arhiva schitului se găseşte o adresă de la 24 noiembrie 1948 a stareţului, Protosinghel Sava Alamuriana, către protoieria Botoşani, de care ţinea Schitul Lacuri. Aceasta dovedeşte că în 1948 exista la Lacuri viaţă monahală. În 1959, din pricina decretului 410, Schitul a fost desfiinţat, rămânând în paza unui ţăran gospodar din zonă. De la această dată slujbele se ţin clandestin şi numai de hram, preoţii intrând în biserica prin fereastra clopotniţei. Parohia comunei Deleni a pus bisericii acoperiş nou din draniţă (şindrilă) în anii 1988-1989. Revoluţia din 1989 a creat condiţii pentru redeschiderea schitului.

            Descriere: S-a construit din bolţari, la 35 m de biserică, o clădire pentru chilii. În 1993, la 15 m vest de biserică S-a construit o nouă clădire din chirpici, tencuită în interior şi exterior şi acoperită tot cu draniţă. În această clădire se află trapeza, bucătăria şi două chilii. O a treia construcţie pentru chilii şi magazii s-a construit în perioada 1993-1994, la 100 m sud-vest de biserică. 
Patriarhia Română - Copyright 2009. Toate drepturile rezervate. Acces membri