Loading... Please Wait.
Română | English
Patriarhia Română - Mănăstiri şi schituri
Patriarhia Română Structura BOR Mănăstiri şi schituri Itinerar pelerinaje Calendar ortodox Contact
   

Mănăstiri şi schituri


            Apartenenţa Administrativ-Bisericească:             Judeţ:

Mănăstirea MACRONIA (FOSTA MRACUNEA)

            Istoricul: Actuala mănăstire va fi continuarea mănăstirii Mracunea, construită în această zonă în amonte de Orşova, la 15 km în valea cu acelaşi nume, Mracunea. A fost ridicată în anul 1523 sub jurisdicţia Episcopiei de la Vârset de către dregătorul regiunii de graniţă a Caransebeşului şi Lugojului, banul Nicola Gârlişteanu, cu hramul Sf. Ilie. Dar, după unele lucrări, Mănăstirea ar fi existat în a doua jumătate a secolului al XV-lea. Renumitul cronicar Nicolae Stoica din Haţeg, fost protopop al Mehadiei, scria într-o cronică din 1829 că, de frică turcilor şi, îndeosebi, după bătălia nefericită de la Varna şi după ocuparea Constantinopolului în 1453, călugării de la Mracunea s-au refugiat la Orşova. Deşi din timp în timp a fost degradată şi dărâmată, în 1788 era locuită. În 1800, tencuiala interioară încă era uşor conservată. Între ruinele mănăstirii s-a găsit în 1823 sigiliul vechiului locaş care are inscripţia slavonă: Peceat Mănăstirea Lubostinie Hram Uspenia Presvistaia Bogaraditi Leto 1735. în 1853 s-a mai găsit sub ruine o icoană a Maicii Domnului, dusă mai târziu la o expoziţie din Viena de pictorul Victor Schram din Munchen. Ca urmare a constituirii unui Comitet de acţiune, din 1931 s-a început reconstruirea mănăstirii şi, datorită activităţii intense a monahului Alexe Udrea, s-a ajuns în 1947 cu clădirea bisericii la roşu şi s-a acoperit cu şindrilă. Nu cunoaştem cât de departe s-a ajuns cu construcţia, dar se ştie că ruinele ei au fost acoperite de apele Dunării, reţinute în perimetrul lacului de acumulare de la Porţile de Fier.

            Descriere: Biserica este din zid de cărămidă, în formă de cruce. Este compartimentată în altar, naos, pronaos şi pridvor deschis.

            Pictura: Între anii 1993-1997 au fost efectuate lucrări vaste de restaurare, fiind restaurate picturile murale şi iconostasul care au fost sfinţite de sfinţenia sa Nestor Vornicescu în anul 1999.

            Altele: În anul 1823 s-a găsit, între ruinele mănăstirii, sigiliul vechiului locaş care prezintă inscripţia slavonă: Peceat manastirea Lubostinie Hram Uspenia Presvistaia Bogaraditi Leto 1735. O altă descoperire a fost făcută în anul 1853, când s-a mai găsit sub ruine o icoană a Maicii Domnului, dusă mai târziu la o expoziţie din Viena de pictorul Victor Schram din Munchen. 
Patriarhia Română - Copyright 2009. Toate drepturile rezervate. Acces membri