Loading... Please Wait.
Română | English
Patriarhia Română - Mănăstiri şi schituri
Patriarhia Română Structura BOR Mănăstiri şi schituri Itinerar pelerinaje Calendar ortodox Contact
   

Mănăstiri şi schituri


            Apartenenţa Administrativ-Bisericească:             Judeţ:

Mănăstirea MĂGURA - JINA

Mănăstirea MĂGURA - JINA

            Istoricul: În zona mănăstirii n-a existat niciodată un aşezământ monahal. Iniţiativa înfiinţării unui asemenea locaş a avut-o maica Tecla Străulea ]în prezent maica Maria), fostă rasoforă la Mănăstirea Râmet, desfiinţată de regimul comunist în 1959. De la Râmet a ajuns în Poiana Sibiului, fiind cântăreaţă la biserica satului. Locuitorii multelor sălaşe de pe dealurile zonei, care stau vara aici cu animalele, s-au plâns maicii Tecşa (în special femeile) că le vine foarte greu să meargă la slujbe duminica şi alte sărbători, bisericile fiind la distanţe de peste 15 km, sugerându-i maicii înfiinţarea unei biserici pe aceste dealuri. Maica Tecşa, receptivă la doleanţele credincioşilor şi profitând de faptul că un proprietar a donat pentru construirea bisericii din terenul proprietate personală, a luat iniţiativa înfiinţării unei mănăstiri aici pe dealul Măgurii. Cu bani proprii a mai cumpărat şi dânsa încă 4,5 ha de teren. Mitropolia Sibiului a aprobat înfiinţarea mănăstirii şi în ziua de 14 octombrie 1992 de (Sfânta Paraschiva) s-a pus piatra de temelie. Aici a venit fratele Ioan Aloman, care a construit mai multe biserici din lemn şi acesta a dus toată munca de construcţie a aşezământului, ridicând biserica şi clădirea pentru chilii.


Mănăstirea MĂGURA - JINA

            Descriere: Biserica este o construcţie de lemn pe fundaţie de beton, în formă de cruce, compartimentată în altar, naos, pronaos şi pridvor închis. Altarul este luminat de câte o fereastră la est, sud şi la nord. Catapeteasma este din lemn de stejar sculptat. Naosul este ceva mai spaţios decât pronaosul. Are absidele largi, dar puţin adânci şi este luminat de câte o fereastră aşezată pe zidurile din sud şi nord. Pe fiecare absidă este câte o mică turlă de formă hexagonală, cu câte trei ferestre şi terminaţia piramidală, acoperită cu tablă în formă de solzi. Pronaosul este luminat de câte o fereastră la sud şi nord.

            Pictura: Mănăstirea este în curs de a fi pictată.

            Altele: Clădirea pentru stăreţie, chilii şi bucătărie este construită mai la vale de biserică, 100 m, la vest. Este o construcţie din zid la parter, cu cerdac, susţinut de stâlpi din beton, etajul este construit din lemn având un cerdac susţinut de stâlpi de lemn. 
Patriarhia Română - Copyright 2009. Toate drepturile rezervate. Acces membri