Loading... Please Wait.
Română | English
Patriarhia Română - Mănăstiri şi schituri
Patriarhia Română Structura BOR Mănăstiri şi schituri Itinerar pelerinaje Calendar ortodox Contact
   

Mănăstiri şi schituri


            Apartenenţa Administrativ-Bisericească:             Judeţ:

Mănăstirea MĂGURA OCNEI

Mănăstirea MĂGURA OCNEI

            Istoricul: Prima biserică din lemn a schitului a fost construită în 1653 cu hramul Înălţarea Domnului. În anul 1665 există cea dintâi atestare documentare despre vechimea sa, când monahia Salomeia, fiica lui Constantin Donose din Dărmăneşti, îşi dăruieşte partea ei de moştenire schitului de la Tg. Ocna, construit din lemn în 1653. Alt document care atestă vechimea schitului este hrisovul domnesc al lui Constantin Cehan Racoviţă, datat 1 ianuarie 1757, prin care se înzestrează spitalul Sfântul Spiridon din Iaşi, cu moşia de la Tg. Ocna, pe care se află şi schitul, care astfel devine metoc al mănăstirii Sfântul Spiridon. La această dată Schitul se reconstruieşte tot din lemn, dar cu hramul Sfântul Gheorghe. În 1803-1810 Schitul este reclădit pentru a treia oară din piatră, cu hramul Buna Vestire.


Mănăstirea MĂGURA OCNEI

            Descriere: Biserica este o construcţie masivă din cărămidă şi piatră (placată cu piatră în exterior) în formă de cruce. Altarul spaţios este luminat de o fereastră cu vitralii la est. Catapeteasma este din lemn de stejar frumos sculptat. Naosul are absidele foarte largi şi este luminat de câte o fereastră vitraliu la sud şi nord. Pe naos se află o mare turlă deschisă, poligonală în exterior, luminată de patru ferestre. Sub cornişa cupolei, de jur împrejur, are ocniţe pictate. Pronaosul spaţios este luminat de câte o fereastră la sud şi nord, iar pridvorul, închis de asemenea, este luminat de câte o fereastră la sud şi nord. Toate ferestrele sunt metalice, dreptunghiulare, terminate în arc, prevăzute cu grilaj metalic. Intrarea în pridvor se face prin vest pe o uşă din stejar, întărită metalic şi având pe faţa interioară sculptat pe Domnul nostru Iisus Hristos. Din pridvor în pronaos se intră tot printr-o uşă mare din lemn de stejar, sculptată pe ambele feţe, cu Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil spre pridvor şi Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel spre pronaos. Pardoseala este din marmură.


Mănăstirea MĂGURA OCNEI

            Pictura: Este executată în tehnica frescă, iar icoanele tâmplei în ulei, autori fiind fraţii Petru şi Ioan Pascu. Pictarea s-a făcut între 1994 şi 1997. Faţadele exterioare au în partea superioară, sub cornişe, de jur împrejur, ocniţe pictate. Acoperişul bisericii este din tablă zincată, cu streaşină foarte largă, stil moldovenesc. Construcţia s-a făcut cu contribuţia credincioşilor de pe Valea Trotuşului şi a binevoitorilor creştini din ţară, în timpul păstoririi Episcopului Eftimie Luca al Romanului.


Mănăstirea MĂGURA OCNEI

            Altele: Clopotniţa din zid este construită la 40 m sud de altar, cu gang de intrare şi câte două încăperi laterale. 
Patriarhia Română - Copyright 2009. Toate drepturile rezervate. Acces membri