Loading... Please Wait.
Română | English
Patriarhia Română - Mănăstiri şi schituri
Patriarhia Română Structura BOR Mănăstiri şi schituri Itinerar pelerinaje Calendar ortodox Contact
   

Mănăstiri şi schituri


            Apartenenţa Administrativ-Bisericească:             Judeţ:

Mănăstirea MĂLINEŞTI

Mănăstirea MĂLINEŞTI

            Istoricul: Actuala biserica a mănăstirii există din 1826, dar înainte de aceasta, pe parcursul a mai multor secole, au existat mai multe biserici din lemn. A fost schit pentru călugări până la secularizarea averilor mănăstireşti în 1864. După această dată a fost biserica de mir. Cu timpul biserica parohială a ajuns în stare de ruină. Între anii 1925 şi 1928 a fost renovată cu ajutorul financiar al familiei mareşal Prezan. După renovare devine schit de călugărite. Aici maicile aveau ţesătorie, confecţionând pânza din bumbac şi au avut şi atelier de covoare. Pe lângă schit a funcţionat o scoală de cântăreţi bisericeşti. După 1959, ca urmare a decretului 410, Schitul a fost desfiinţat şi s-a reînfiinţat în 1990 cu obşte de călugări. Obştea, condusa la început de Visarion şi apoi de prof. Filip Mercas, a reuşit să ridice doua clădiri pentru chilii şi să facă o clădire pentru gospodăria anexa.


Mănăstirea MĂLINEŞTI

            Descriere: Biserica este o construcţie de lemn, pe fundaţie de piatră tencuită cu ciment, în formă de cruce. Spaţiul este compartimentat în altar, naos, pronaos şi un mic pridvor închis. Altarul este luminat de o fereastră la răsărit. Este separat de naos, prin tâmpla din tei, frumos sculptat, evidenţiindu-se în mod special uşile împărăteşti. Naosul are absidele înguste şi profunde, pe fiecare absidă fiind aşezată câte o fereastră. Pe naos este o turlă înfundată (oarbă), cu terminaţie piramidală şi o fereastră pe faţa sudică. Câte o turlă mai mică se află pe altar şi pronaos, toate trei acoperite cu tablă. Pronaosul este luminat de o fereastră aşezată la sud şi de geamurile din partea superioară a uşii de intrare din pridvor în pronaos (o uşă simplă, din lemn). Delimitarea de naos a pronaosului se face printr-o grindă şi doi stâlpi laterali din lemn. Pridvorul este luminat de o fereastră aşezată pe peretele din vest şi de geamurile uşii din lemn de la intrare, care este aşezată în partea sudică. Toate ferestrele sunt din lemn, mici, dreptunghiulare, duble şi cu grilaj metalic la mijloc. Biserica nu este tencuită şi nici căptuşită cu scândură. Tavanul din pronaos şi pridvor este plat, căptuşit cu scândură şi netencuit. Pardoseala este din scândură, iar acoperişul din tablă. Faţadele exterioare sunt căptuşite cu şipcă.

            Pictura: Pictura au realizat-o mai mulţi pictori din Bacău.

            Altele: La vest şi sud de biserică, distanţa 30 m, sunt clădiri vechi, din pământ bătut, pentru chilii şi magazii. În spatele bisericii, la cca 80 m distanţă spre nord-vest, este o construcţie nouă din cărămidă, lungă de 70 m, cu trapeza, bucătăria, camere pentru oaspeţi la parter şi cu chiliile la etaj. În mijlocul clădirii este paraclisul mănăstirii. 
Patriarhia Română - Copyright 2009. Toate drepturile rezervate. Acces membri