Loading... Please Wait.
Română | English
Patriarhia Română - Mănăstiri şi schituri
Patriarhia Română Structura BOR Mănăstiri şi schituri Itinerar pelerinaje Calendar ortodox Contact
   

Mănăstiri şi schituri


            Apartenenţa Administrativ-Bisericească:             Judeţ:

Mănăstirea BĂIŞOARA

Mănăstirea BĂIŞOARA

            Istoricul: În anul 1992, o credincioasă din Băişoara, Eugenia Tokisk, a cărei fiică trăieşte în Belgia, a dorit şi a realizat construirea unei bisericuţe din lemn în scopul înfiinţării unui aşezământ monahal. S-a şi populat cu trei părinţi călugări care au activat aici doi ani. Dar aşezământul fiind chiar în sat, nu întrunea condiţiile necesare unei vieţi duhovniceşti, de aceea s-a hotărât mutarea schitului în zonă La Baie, situată la 3 km vest de satul Băişoara. Această mutare a fost favorizată de faptul că cei trei moştenitori ai defunctului Emil Felea din muntele Băişorii, au donat terenul necesar aşezământului pe care s-a ridicat o bisericuţă şi o clădire pentru chilii. Construcţiile au început în anul 1994 şi s-au terminat în acelaşi an.

            Descriere: Bisericuţa este din lemn în formă de navă, cu o turlă înfundată pe pronaos. Catapeteasma este din lemn nesculptat. A început şi construcţia unei biserici mai mari din zid, actuala biserică din lemn urmând să funcţioneze ca paraclis al schitului.

            Altele: Aici, în zonă, au fost mine aurifere şi a existat un cătun, mărturie stând cele două case existente încă şi cimitirul. Acest cătun de la Baia a avut şi o biserică de mir, unul din clopotele ei continuând să bată la biserica din Băişoara. 
Patriarhia Română - Copyright 2009. Toate drepturile rezervate. Acces membri