Loading... Please Wait.
Română | English
Patriarhia Română - Mănăstiri şi schituri
Patriarhia Română Structura BOR Mănăstiri şi schituri Itinerar pelerinaje Calendar ortodox Contact
   

Mănăstiri şi schituri


            Apartenenţa Administrativ-Bisericească:             Judeţ:

Mănăstirea MOISEI

Mănăstirea MOISEI

            Istoricul: Până în 1756 când a fost desfiinţată Mănăstirea din Peri, Mănăstirea Moisei a fost considerată a doua mănăstire ca importanţă pe meleagurile maramureşene, iar după aceea ca primă mănăstire. Potrivit legendei, prima mănăstire la Moisei a fost ridicată de credincioşii Moise Coman şi soţia sa Dochia, născută Şerban. După inscripţia de pe o bârna din peretele nordic al bisericii vechi, putem considera începuturile vieţii monahale la Moisei în 1599. Au ridicat-o în memoria fiului lor, care a trecut în Bucovina pentru a se însura, nu s-a mai întors şi l-au considerat pierdut. Dar la terminarea bisericii apare un călugăr care cerea ajutoare pentru refacerea mănăstirii Putna, devastată de tătari. A fost recunoscut de mama să Dochia ca fiind copilul ei şi la insistenţele satului a rămas în Moisei punând bazele mănăstirii. A fost primul egumen al ei, cu numele din călugărie Grigorie. Şi fiind el legat de Mănăstirea Putna unde a fost călugărit i-a închinat-o ca metoc al ei. S-a sfinţit de către Sfântul Sava Brancovici (canonizat la Alba-Iulia la 21 octombrie 1955 împreună cu Mitropolitul Ilie Iorest şi prăznuirea lor se face în fiecare an la 24 aprilie) la 25 august 1672. La sfinţire au participat şi doi călugări de la Mănăstirea Putna. În semantismul Diocezei de Gherla din 1920 se menţionează la pagina 253: Mănăstirea Moisei cu hramul «Adormirea Maicii Domnului» 1600. Pe ştampila mănăstirii Moisei, folosită până în anul 1962, care avea la mijloc pe Maica Domnului era scris: Moisei 1600. Toate acestea confirmă existenţa actualei mănăstiri din 1599-1600, dar se crede că viaţa monahală a început cu mult mai înainte, după unii cercetători în secolul XIV. Până la sfinţirea ei în 1672 au fost primite danii din partea ctitorilor şi a altor donatori, actul fiind autentificat şi întărit de Congregaţia comitatensă din Sighet la 10 august 1694. Alte donaţii sunt cunoscute din actul de la 22 noiembrie 1717, prin care familia Coman Toader, cu nepoţii Coman Lupu şi Coman Matei, au donat patru fârtaie de pământ, actul fiind scris la mănăstire de Popa Lupu Titescu din Sălişte. În 1694 a luat fiinţă la Mănăstirea Moisei prima şcoală confesională ortodoxă cu limbă de predare română. A mai funcţionat şi un centru de zugravi de biserici, aici realizându-se o sinteză între stilul picturii post-bizantine şi cel renascentist al epocii. Foştii cursanţi şi-au lăsat semnăturile pe unele cărţi folosite : Scris-am eu dascălul Ioniţă Faga când am şezut la mănăstire; Eu dascălul Iunta din Iedu când am şezut la mănăstire anul de ia a lui Hristos naştere 1697; Scris-am eu Ioan diacu când am şezut aici la mănăstire 1737. Grigore de la Ardeliu, din Săliştea Sibiului, consemnează ca a învăţat la şcoală de la Moisei pe o carte de cult a bisericii din Borşa şi pe una a bisericii din Botiza. Acest catavasier l-am cumpărat eu Petru Procopie din Sacelu pentru sfânta mănăstire de la Moisei ca sa-mi fie de lauda către Dumnezeu 1786. Din aceste însemnări tragem concluzia ca scoală a durat peste 100 ani şi totodată ca Moiseii avea legături şi cu Transilvania, nu numai cu Maramureşului. Profesorul Aurel Solocan consemna într-un articol despre învăţământul românesc în Maramureş, publicat în iunie 1976 în foaia Ziua Învăţătorului: La sfârşitul secolului 17 şi începutul celui următor cea mai importanta scoală funcţiona la Moisei. Abia în a doua jumătate a secolului 18 apar şcolile săteşti, iar vechile şcoli mănăstireşti sunt în declin. Cât priveşte scoală de zugravi, avem mărturie, de atunci, trei icoane pe lemn de mari dimensiuni, care se păstrează şi azi în biserica mica de lemn a mănăstirii: 1. Iisus pe Tron cu Sfânta Scriptura (95,5 x 45 cm); 2. Icoana Sfântului Nicolae (96 x 68 cm); 3. Adormirea Maicii Domnului, icoana de hram a bisericii mănăstirii Moisei. O icoana asemănătoare este în biserica satului Poienile Izei. În colecţia Martian din Muzeul Năsăudului sunt de asemenea doua icoane care provin de la şcoala de zugravi Moisei. Viaţa monahala ortodoxa durează la Moisei până în 1840. Între 1840 şi 1933 devine parohie de mir greco-catolica deservita de preoţi din parohia Moisei, iar de la 1933-1948 mănăstire bazilitană păstorită de egumenul Ieromonah Lucian Pop, foarte credincios, despre care credincioşii vorbesc cu multa dragoste şi respect. Apoi s-a ostenit aici şi Arhimandritul Leon Pop. În 1948 fosta reşedinţa episcopala de la 1634 a episcopului Dosoftei (Dumitru Pop) revine pe vechile făgaşe statornicite de ctitorii ei şi viaţa monahala ortodoxa dobândeşte un nou impuls care-1 menţine şi în zilele noastre Arhimandritul Ioan Horea, slujitor aici din 1980. Biserica veche ajungând în stare de renovare şi neîncăpătoare pentru mulţimea credincioşilor, Tit Bud-Vicar al Maramureşului şi-a propus să clădească o noua şi mare biserica din zid. Se vinde pădurea mănăstirii de aproape opt iugare şi în 1904 Preotul Petru Mihali, ajutat de Vicarul Maramureşului Tit Bud începe construcţia care se termina în 1910, fapt consemnat pe faţada bisericii. A fost sfinţita în 1911 de un canonic, nu de un episcop, cum a fost cazul cu biserica veche în 1672 şi aceasta din cauza unor festivităţi care au avut loc la Blaj tocmai în zilele Adormirii Maicii Domnului (15 august). A fost o mare sărbătoare Maramureşeana asa cum nu s-a mai văzut, absolut toate comunele fiind prezente prin credincioşii lor. Amintim ca o contribuţie deosebita a definitivării bisericii au avut-o Simion Pop din Vişeu, cu soţia să Irina Manu din Sieu, credinciosul Nestor Bora din Vişeul de Jos şi maestrul Alexander Dan din Vişeul de Sus.

            Descriere: Biserica veche este în formă dreptunghiulară, din lemn, pe temelie de piatră, construită din bârne late de molid încheiate la capete în formă de coadă de rândunică şi prinse în cuie de lemn. Altarul în formă obişnuită de pentagon, cu trei ferestre mici cu plafonul drept. Aici au slujit episcopul Dosoftei (Dimitrie Pop) din Moisei, Sfântul Sava Brancovici de la Alba-Iulia, martirul şi mărturisitorul dreptei credinţe din Maramureş, cu prilejul sfinţirii bisericii şi Sfântul Iosif Mărturisitorul din Maramureş, care la 1700 participa la un sobor la Moisei, pentru verificarea cunoştinţelor teologice ale preoţilor din zonă. Altarul este despărţit de naos printr-un perete de bârne, cu deschizături pentru uşile diaconeşti şi uşa împărătească. Mai târziu, pe acest perete s-a aplicat un iconostas sculptat. Naosul are bolta semicirculară. Este luminat de patru ferestre de mici dimensiuni. Pronaosul, şi el de mici dimensiuni, n-are ferestre pentru luminare şi comunică cu naosul numai prin uşă, în peretele despărţitor. Pridvorul deschis se sprijină pe patru coloane, legate între ele prin arcuri de lemn. Turla deasupra pronaosului este scundă, cu bază pătrată şi cu două ferestre mici spre nord şi sud. A fost restaurată în 1928-1929, când s-a pus o temelie nouă, iar în anul 1972 s-a schimbat acoperişul de draniţă al bisericii şi turlei.

            Pictura: Pictura veche din 1699 este ştearsă, greu de identificat în majoritatea situaţiilor ce reprezintă scenele, doar pictura de pe icoanele iconostaselor păstrându-se încă în stare bună. Se observă, în toată biserica, precum şi în altar, existenţa a două rânduri de picturi, primul strat pe pânză, iar al doilea peste aceasta, pe gips. Se crede că al doilea strat a fost aplicat în 1871 când s-a pictat de către F.W. Cutnicu şi fiul său Otto Karin.

            Altele: După pictare biserica a fost sfinţită în 18 mai 1986 cu hramul Adormirea Maicii Domnului de vrednicul întru pomenire Teofil Herineanu (atunci Arhiepiscop al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului şi Clujului), înconjurat de un mare sobor de preoţi şi diaconi în prezenţa unui mare număr de credincioşi, împreună cu Protopopul de Sighetul Marmaţiei Mihai Oprişanu, şi Ieromonahul Horea Ioan. 
Patriarhia Română - Copyright 2009. Toate drepturile rezervate. Acces membri