Loading... Please Wait.
Română | English
Patriarhia Română - Mănăstiri şi schituri
Patriarhia Română Structura BOR Mănăstiri şi schituri Itinerar pelerinaje Calendar ortodox Contact
   

Mănăstiri şi schituri


            Apartenenţa Administrativ-Bisericească:             Judeţ:

Mănăstirea MORENI

Mănăstirea MORENI

            Istoricul: Viaţa monahală a început cu patru secole şi jumătate în urmă şi a fost întreţinută de călugări. Prima biserică din lemn a fost construită în vremea domnitorului Petru Rareş, de slugerul Lupan Buznea pe moşia sa. După numele pârâului din apropiere a fost cunoscut ca Schitul Bilahoi sau Ghilahoi. A purtat şi numele Deleni, al comunei de care aparţine. Biserica fiind stricată cu vremea, a fost refăcută de credincioşii Horduna şi Ginsca în anul 1801. Schitul a durat până în 1864, când s-a desfiinţat. S-a reînfiinţat în 1935 tot cu obşte de călugări, dar în anul 1949 se transformă în schit de maici. În 1953 s-a construit o biserică nouă, care a fost renovată şi pictată în 1986, cu contribuţia credincioşilor din parohiile Moreni, Deleni, Dânga, Costeşti şi Buda. Pictura a fost executată de pictorul Constantin Zafiu. Biserica este mică, din lemn şi pământ bătut şi nu are turlă. Spaţiul interior este compartimentat în altar, naos spaţios şi pronaos cu mic spaţiu. Are şi un mic pridvor deschis.


Mănăstirea MORENI

            Descriere: Paraclisul este construit în mijlocul clădirii parter, lungă de 80 m, orientată în incintă de la sud la nord şi cu cerdac pe toată lungimea, susţinut de coloane din beton armat. Cerdacul are pe toată lungimea un zid înalt de 80 cm şi pe acesta se află vara ghivece cu diverse specii de flori. Paraclisul are un altar spaţios, luminat de două ferestre la răsărit. Naosul formează un singur spaţiu cu pronaosul şi este luminat de câte două ferestre la sud şi alte două la nord. În pronaos este şi un balcon. Toate ferestrele sunt din lemn, duble, mari şi terminate în arc. Pe naos este o turlă înfundată, octogonală şi cu o cruce metalică deasupra. Câte o turlă cu cruce deasupra se află şi la fiecare capăt al clădirii. Catapeteasma este din lemn de stejar, cu o frumoasă sculptură. Sculptura catapeteasmei cât şi a mobilierului tot din stejar este executată de sculptorul în lemn Modoranu din Vaslui. Pridvorul este închis, aşezat în partea sudică a paraclisului şi are intrarea pe o uşă amplasată la răsărit. Pardoseala în altar şi naos este din duşumea de scândură, iar în pridvor din ciment acoperit cu linoleum.

            Pictura: Executată în tehnica frescă aparţine pictorului Ioan Varnescu din Caşin. Ne atrag atenţia: Cina cea de Taină şi Adormirea Maicii Domnului, pe peretele din vest; Răstignirea Domnului şi Coborârea la iad pe peretele din nord; Naşterea Domnului şi Botezul Domnului pe peretele sudic. Este pictat şi pridvorul.

            Altele: În sfântul lăcaş se păstrează moaştele sfinţilor mucenici Tarahie, Prov şi Andronic, aduse de la Ierusalim. 
Patriarhia Română - Copyright 2009. Toate drepturile rezervate. Acces membri