Loading... Please Wait.
Română | English
Patriarhia Română - Mănăstiri şi schituri
Patriarhia Română Structura BOR Mănăstiri şi schituri Itinerar pelerinaje Calendar ortodox Contact
   

Mănăstiri şi schituri


            Apartenenţa Administrativ-Bisericească:             Judeţ:

Mănăstirea MUŞUNOAIELE

Mănăstirea MUŞUNOAIELE

            Istoricul: Tradiţia orală arată că aici a fost viaţa monahală susţinută de călugări încă din vremea lui Dimitrie Cantemir. Biserica din lemn construită în 1839 a putrezit. Biserica veche actuală este construită din 1943, ctitor fiind protosinghelul Evghenie Hulea, stareţ al mănăstirii până în 1949. Pictura a fost realizată în 1951 prin stăruinţa stareţului ieromonah Isac Borş, dimpreună cu soborul şi ajutorul financiar al bunilor creştini ortodocşi din satele vecine. Viaţa monahală a continuat până,în toamna anului 1959 fiind întreţinută de obşte cu 12 călugări. Desfiinţată în urma decretului Nr. 410/959, pe parcurs clădirile au fost distruse. Activitatea a reînceput în 1984 când fostul paznic din perioada 1959-1984, actualul stareţ Cleope Nechita, reînfiinţează schitul. Până în 1990, împreună cu domnia sa au mai activat încă doi fraţi.


Mănăstirea MUŞUNOAIELE

            Descriere: Paraclisul lung de 25 metri şi acoperit cu tablă galvanizată este de formă dreptunghiulară.

            Pictura: Paraclisul este pictat în frescă, cu culori deschise.

            Altele: Clopotniţa, construcţie din zid, cu gang de intrare în incintă, se află la 40 m est de biserică 
Patriarhia Română - Copyright 2009. Toate drepturile rezervate. Acces membri