Loading... Please Wait.
Română | English
Patriarhia Română - Mănăstiri şi schituri
Patriarhia Română Structura BOR Mănăstiri şi schituri Itinerar pelerinaje Calendar ortodox Contact
   

Mănăstiri şi schituri


            Apartenenţa Administrativ-Bisericească:             Judeţ:

Mănăstirea NĂMĂIEŞTI

Mănăstirea NĂMĂIEŞTI

            Istoricul: Se zice că este un monument fără vârsta, biserica rupestră Nămăieşti existând din îndepărtate vremuri. Potrivit tradiţiei, biserica ar fi fost la origine o catacombă creştină în vremea stăpânirii romane. Supoziţia pare să fie confirmată de realităţile existente în perioada romană când creştinismul, deşi n-a fost îngăduit, s-a răspândit totuşi în teritoriile locuite de daco-romani în care era inclusă şi această zonă intens populată. Procesul de romanizare era favorizat de importantă arteră de legătură cu Dacia Superioară prin oraşul Bran.


Mănăstirea NĂMĂIEŞTI

            Descriere: Forma actuală a bisericii rupestre este consecinţa amenajărilor efectuate într-o peşteră naturală prin săpături, constituind regularizarea unui plan dreptunghiular şi a tavanului rotunjit la joncţiunea cu pereţii şi uşor boltit la altar. În partea centrală a naosului a fost săpat un orificiu circular constituind deschiderea turlei care se continuă în exterior prin zid de cărămidă. Pridvorul a fost construit din zid de cărămidă în anul 1843, este închis şi se desparte de naos printr-un perete de cărămidă. Catapeteasma din lemn realizată în stil neogotic separă naosul de altar. În octombrie 1916, artileria germană a distrus turla bisericii, stăreţia şi chiliile. Au fost restaurate integral împreună cu tot ansamblu monastic, între 1916-1921.


Mănăstirea NĂMĂIEŞTI

            Pictura: Pe pereţii bisericii se pot vedea picturi murale neîndemânatic realizate, cu figuri de sfinţi şterse în pridvorul sudic, interiorul este nepictat, cu icoane atârnate pe pereţi; podoabe;

            Altele: La sfârşitul sec. XVIII, în acest centru de iradiere culturală a funcţionat o şcoală în limba română pentru copiii din Nămăieşti şi localităţile învecinate. 
Patriarhia Română - Copyright 2009. Toate drepturile rezervate. Acces membri