Loading... Please Wait.
Română | English
Patriarhia Română - Mănăstiri şi schituri
Patriarhia Română Structura BOR Mănăstiri şi schituri Itinerar pelerinaje Calendar ortodox Contact
   

Mănăstiri şi schituri


            Apartenenţa Administrativ-Bisericească:             Judeţ:

Mănăstirea NAŞTEREA MAICII DOMNULUI - CHIUZBAIA

            Istoricul: Prin aceste locuri n-a existat niciodată un aşezământ monahal, dar după Revoluţia din 1989, credincioşii au dorit ca în cinstea Maicii Domnului să se înfiinţeze o mănăstire pentru călugări în zonă. Totodată, Preotul paroh al parohiei Chiuzbaia are un vis în care i se cere să construiască un schit mic de 5/4 m. În acest context Părintele Viorel Vasile Mada a luat iniţiativa înfiinţării unei mănăstiri cu obşte de călugări. Episcopia Ortodoxă Română a Maramureşului şi Satmarului, personal Episcopul-vicar Justin Sigheteanul dă binecuvântarea înfiinţării mănăstirii şi în luna mai 1995 sfinţeşte locul pentru biserică. După sfinţirea locului s-a deschis şantierul şi la 13 septembrie 1998 biserica mănăstirii a fost terminată şi sfinţită. Tot în 1998 s-a terminat şi construcţia chiliilor precum şi altarul de vară.

            Descriere: Biserica este o construcţie din zid de 12 m lungime şi 9 m lăţime, compartimentată în altar şi naos. Are şi un pridvor deschis, susţinut de doi stâlpi din beton în faţă, având deasupra o boltă ovală tot din beton. Altarul este luminat de o fereastră la răsărit. Catapeteasma din lemn de paltin este sculptată şi pictată .Sculptura a fost executată de tinerii tâmplari H. Călin şi Grigor Ioan din Chiuzbaia. Naosul, mic ca suprafaţă, este luminat de câte o fereastră la sud şi nord. Ferestrele sunt înalte şi înguste, în formă de cruce şi cu geamuri ornamentale. Intrarea în naos se face prin vest, pe uşi de stejar într-un canat. Pe naos este aşezată o turlă deschisă, luminată de 16 ferestre, având o cupolă sferică cu o cruce metalică deasupra. Pardoseala bisericii este din parchet, iar acoperişul din tablă de aluminiu. Biserica este tencuită în interior şi exterior. Faţadele exterioare sunt văruite în alb.

            Pictura: Pictura este realizată în tehnica frescă în anii 2000-2001 de pictorii Ştefan Sălăjan şi soţia sa, Daniela Sălăjan, ajutaţi de ucenicul Andy.

            Altele: Clopotniţa din cadru metalic este aşezată la 7 m nord de altar. La 12 m vest de biserică este altarul de vară, construit din lemn şi acoperit cu tablă. 
Patriarhia Română - Copyright 2009. Toate drepturile rezervate. Acces membri