Loading... Please Wait.
Română | English
Patriarhia Română - Mănăstiri şi schituri
Patriarhia Română Structura BOR Mănăstiri şi schituri Itinerar pelerinaje Calendar ortodox Contact
   

Mănăstiri şi schituri


            Apartenenţa Administrativ-Bisericească:             Judeţ:

Mănăstirea NAŞTEREA MAICII DOMNULUI - CUDALBI (GOLOGANU)

            Istoricul: Mănăstirea a fost ctitorită de Eugenia Pană Gologanu pe moşia acesteia, începând cu anul 1933. A fost mănăstire de maici până în 1959, când a fost desfiinţată şi maicile alungate. Complexul mănăstiresc a fost trecut la IAS Costache Negri, iar în apropierea bisericii au fost construite hangarele Staţiunii de Maşini Agricole. Din 1959 până în 1990 majoritatea clădirilor pentru chilii au fost degradate şi în cele din urmă demolate, iar biserica s-a ruinat.

            Descriere: Biserica este construită în formă de cruce, compartimentata în altar, naos şi pronaos. Naosul n-are elemente despărtiţoare de pronaos în afara arcadei de la boltă, formând astfel un spaţiu mai mare pentru credincioşi. Pridvorul construit mai târziu, este închis şi destul de spaţios. Catapeteasma din lemn este simplă, nesculptată. Restul mobilierului din biserică este nou, sculptat. Are o turlă mare deschisă pe naos, de formă octogonală, luminată de 4 ferestre şi două turle mici aşezate pe dreapta şi stânga pronaosului la limita cu pridvorul. Naosul primeşte lumină de la două ferestre duble mari, câte una pe fiecare parte a zidurilor, pronaosul este luminat de câte două ferestre pe fiecare parte, iar pridvorul din câte o fereastră pe fiecare parte. Intrarea în pridvor ca şi în pronaos se face prin uşi de lemn. Pardoseala bisericii este din scândură, iar acoperişul din tablă.

            Pictura: Nepictată.

            Altele: În partea de nord a bisericii s-a construit un altar de vară pe temelie de zid, iar pereţii din geamuri. Este acoperit cu tablă. 
Patriarhia Română - Copyright 2009. Toate drepturile rezervate. Acces membri