Loading... Please Wait.
Română | English
Patriarhia Română - Mănăstiri şi schituri
Patriarhia Română Structura BOR Mănăstiri şi schituri Itinerar pelerinaje Calendar ortodox Contact
   

Mănăstiri şi schituri


            Apartenenţa Administrativ-Bisericească:             Judeţ:

Mănăstirea NICULA

Mănăstirea NICULA

            Istoricul: Urmele istorice privind existenţa satului există din 1326. Prima biserică se crede că a fost construită în 1552. Satul a devenit foarte cunoscut în împrejurimi, în Muntenia, Moldova şi chiar peste hotare datorită Icoanei Maicii Domnului făcătoare de minuni a cărei istorie o vom reda mai târziu. În locul bisericii din 1552, pe la 1700-1712 pustnicul Nicolae construieşte alta, tot din lemn, care a fost mistuită de foc la 24 aprilie 1973. Aceasta a fost înlocuită în 1974 de arhimandritul Cleopa Nan cu alta tot din lemn, asemănătoare celei vechi, adică din Maramureş, aşa cum arată Ioan Podea în monografia mănăstirii Nicula din 1995. Construcţia este în formă de navă, cu turn ascuţit, arhitectural semănând cu bisericile din Maramureş.


Mănăstirea NICULA

            Descriere: Biserica mare este construită din piatră, cu boltitură de cărămidă, în formă de navă, în stil neoromanic. După planul arhitectului italian Laurentiu Zottieh, având 30,70 m lungime, 11,35 lăţime, cu naos şi pronaos foarte încăpător. Iconostasul aurit a fost sculptat de S. Kertstesiu din Tăşnad. În mijlocul iconostasului este aşezată Icoana Maicii Domnului de la 1681, făcătoare de minuni, care are un mecanism de ridicare şi de lăsare jos, ca miile de pelerini să o poată atinge şi săruta.


Mănăstirea NICULA

            Pictura: Iniţial a fost realizată de canonicul Mihail Şerban din Gherla în 1883, autorul fiind pictor şi compozitor muzical. Actuala pictură este realizată în tempera, stil bizantin, de către pictorul focşănean, profesor Vasile Pascu, în anul 1961.


Mănăstirea NICULA

            Altele: Clădirea chiliilor, zidită din 1913-1920, în lungime de 68 m şi lăţime de 8 m, acoperită cu tablă de zinc, cuprinde şi un paraclis cu hramul Buna Vestire pentru slujbele de iarnă, pictat de monahi ai mănăstirii în stil Niculean. Are o trapeză impunătoare, ornamentată cu 60 de icoane pe sticlă şi şase chilii bine îngrijite, care sunt puse la dispoziţia oaspeţilor. 
Patriarhia Română - Copyright 2009. Toate drepturile rezervate. Acces membri