Loading... Please Wait.
Română | English
Patriarhia Română - Mănăstiri şi schituri
Patriarhia Română Structura BOR Mănăstiri şi schituri Itinerar pelerinaje Calendar ortodox Contact
   

Mănăstiri şi schituri


            Apartenenţa Administrativ-Bisericească:             Judeţ:

Mănăstirea NUCET

Mănăstirea NUCET

            Istoricul: Biserica mănăstirii a fost ctitorită de Gherghina Pârcălabul, cumnat cu Vlad Călugărul şi soţia sa Neaga. Nu are pisanie dar la 15 decembrie 1501 biserica era zidită, conform unui document al lui Radu cel Mare care menţionează: A fost ridicată din temelie de cinstitul şi înălţatul dregător şi Nuchial Domniei mele jupân Gherghina Pârcălab (Stelian Niculescu, Document slavo - român cu privire la relaţiile Ţării Româneşti şi Moldovei cu Ardealul în sec. XV - XVI, Bucureşti, 1905, pag. 9). lucrarea lui Gheorghiu Aurel intitulată Nucetul şi publicată în Glasul Bisericii nr. 1 -2,1966, menţionează ctitorul mănăstirii pe Gherghina Pârcălabu şi construcţia ei în 1501. Tot la acelaşi ctitor se referă şi N. Iorga în lucrarea Inscripţiile din bisericile României, vol. II, 1908.


Mănăstirea NUCET

            Descriere: Biserica este o construcţie masivă, în formă de navă, cu ziduri groase de peste un metru. Interiorul este compartimentat în altar, naos, pronaos. Pridvorul a fost zidit ulterior. Pronaosul este marcat prin arcada desfacută cât cuprinde spaţiul şi care se coboară până la pardoseală, prin doi stâlpi de zid, exteriorizaţi în pereţii ambelor părţi. Catapeteasma din lemn este de mare valoare artistică, sculptată sub formă de viţă de vie cu ciorchini atârnaţi de coarde şi vrejuri împletite de stejar cu ciucuri de ghindă. Turla aşezată pe pronaos are formă octogonală, prevazută cu 4 ferăstruici înguste. Alte ferestre mari, pe care tâşneşte în valuri lumina, sunt aşezate simetric pe ambii pereţi (din dreapta şi stânga) ai naosului şi pronaosului. În exterior faţadele au două brâie profilate unul deasupra soclului şi altul sub streaşină. Altarul rotunjit, n-are nici un decor exterior, decât stâlpii aparent rânduiţi şi încastraţi în ziduri.


Mănăstirea NUCET

            Pictura: Pictura este veche şi nu se cunoaşte când a fost lucrată şi de cine. În pronaos pe partea dreaptă sunt pictaţi ctitorii, iar pe stânga jupân Udrea Băleanu, ctitorul schitului Palaghia. Pe zidul din nord în rândul sfinţiilor este pictat biv ban Grigore Băleanu.


Mănăstirea NUCET

            Altele: Ca obiecte vechi, Mănăstirea are un potir pe care se poate citi inscripţia Sofronie Ieromonah 1835 - Mai şi un disc cu aceeaşi inscripţie. 
Patriarhia Română - Copyright 2009. Toate drepturile rezervate. Acces membri