Loading... Please Wait.
Română | English
Patriarhia Română - Mănăstiri şi schituri
Patriarhia Română Structura BOR Mănăstiri şi schituri Itinerar pelerinaje Calendar ortodox Contact
   

Mănăstiri şi schituri


            Apartenenţa Administrativ-Bisericească:             Judeţ:

Mănăstirea PASĂREA

Mănăstirea PASĂREA

            Istoricul: Aşezământul mănăstirii Pasărea a fost ctitorit de arhimandritul Timotei în anul 1813. Prima biserică a fost din lemn, cu hramul Sfânta Treime. Biserica devenind neîncăpătoare, Sf. Calinic în vremea aceea arhimandrit, stareţ la Mănăstirea Cernica, a ridicat în 1816-1828, o biserică mare din zid în locul celei de lemn cu hramul Sf. Ierarh Nicolae, care s-a dărâmat la cutremurul din 11 ianuarie 1838. Între anii 1834-1838 a fost construită biserica mică din cimitir cu hramul Adormirea Maicii Domnului. Construcţia este din cărămidă tencuită, în formă de treflă, cu o turlă pe naos. Pictura acestei biserici a fost făcută de pictorul Nicolae Polcovnicu, care şi-a lăsat semnătura la sfânta proscomidie unde se păstrează şi azi în original. Biserica fiind prea mică, Sf. Calinic, ajutat de ieromonahul Ioachim, a construit o nouă biserică mare. Construcţia este din zid, în formă triconică cu trei abside, două laterale şi absida principală care formează altarul. Pe naos are o turlă mare, iar pe pronaos două turle înfundate (oarbe). A fost sfinţită în zilele ÎPS -D. D. Neofit mitropolitul şi ale domnitorului Gheorghe Dimitrie Bibescu în 1843, stareţa fiind Dionisia monahia, din timpul căreia se păstrează obiectele de artă.


Mănăstirea PASĂREA

            Descriere: Biserica mare din zid, în formă triconcă cu trei abside. Pe naos are o turlă mare, iar pe pronaos două turle înfundate (oarbe). Clopotniţa de 25 m înălţime, are trei clopote, două turnate în 1919, înlocuind pe cele luate de trupele germane.


Mănăstirea PASĂREA

            Pictura: Pictura bisericii mari a fost lucrată în frescă în stil neobizantin. Se crede că a fost opera călugărilor zugravi din şcoala de pictură de la Mănăstirea Cernica ajutaţi de călugări pictori români veniţi de la Sf. Munte Athos. Din cauza fumului şi timpului scurs a fost acoperită de o mantie cernită. Prin bunăvoinţa Patriarhului Justinian şi strădania stareţei Lucia Dumbrava, începând cu anul 1980 pictura a fost scoasă la lumina de pictorul Toma Lascoiu. Acesta a respectat întocmai opera înaintaşilor săi şi astfel biserica este îmbrăcată din nou în interior, cu o frescă de o reală frumuseţe şi valoare spiritual-creştină.

            Altele: Clopotniţa ridicată pe o suprafaţă de 87 mp , are o înălţime de 25 m cu o siluetă sveltă formată din 3 nivele. Nivelul mijlociu în formă pătrată este încăperea clopotelor. Nivelul superior este format din acoperişul încadrat la colţuri cu 4 turle mici octogonale terminate cu cruci simple. Turla mare terminată cu un acoperiş în formă de cupolă şi cu cruce. Are 3 clopote, două turnate în 1919, înlocuind pe cele luate de trupele germane, al treilea din 1838, făcut prin osârdia stareţei Meletina cu ajutoarele sale. 
Patriarhia Română - Copyright 2009. Toate drepturile rezervate. Acces membri