Loading... Please Wait.
Română | English
Patriarhia Română - Mănăstiri şi schituri
Patriarhia Română Structura BOR Mănăstiri şi schituri Itinerar pelerinaje Calendar ortodox Contact
   

Mănăstiri şi schituri


            Apartenenţa Administrativ-Bisericească:             Judeţ:

Mănăstirea PEŞTERA IALOMIŢEI

Mănăstirea PEŞTERA IALOMIŢEI

            Istoricul: Biserica a fost ctitorită de Mihnea cel Rău între anii 1508 - 1510. Construcţia din lemn de la intrarea în Peştera Ialomiţei a ars de mai multe ori, fiind reconstruită apoi în 1819 şi 1940. La 20 aprilie 1961 a fost pentru a patra oară pârjolită de foc. În 1994 s-a început construcţia unei noi biserici tot la intrarea în peşteră, iar la 29 iunie 1996 a fost sfinţită de IPS arhiepiscop Vasile Costin, cu hramul Sf. Apostoli Petru şi Pavel.


Mănăstirea PEŞTERA IALOMIŢEI

            Descriere: Biserica mai veche sfinţită la 1911 este construită din lemn pe o fundaţie înaltă de piatră. În exterior pereţii sunt căptuşiti cu şindrilă. Este compartimentată în altar, naos, pronaos şi pridvor care lasă impresia că a fost construit mai târziu. Catapeteasma este din lemn şi în partea inferioară are pictată în stânga pe Sf. Cuvioasa Paraschiva, în dreapta pe Sf. Ierarh Nicolae, iar în centru pe Maica Domnului şi Iisus Hristos. Are două turle înfundate (oarbe), una pe naos, alta pe pronaos. Sunt din lemn căptuşite cu şindrilă. Lumina se primeşte în altar de la o fereastră pe peretele din dreapta şi de la o fereastră pe centrul peretelui de la răsărit. Naosul şi pronaosul au câte o fereastră pe fiecare parte a zidului (în total 4), iar pridvorul este luminat de câte o fereastră pe dreapta şi stânga precum şi de uşă din lemn care în partea superioară are geamuri. Geamurile ferestrelor sunt duble, cele din interior au pictura pe sticlă. Din pridvor se intră în pronaos prin uşă de lemn şi tot prin uşă de lemn se intră de afară în pridvor. Pardoseala este în pridvor din ciment, în naos şi pronaos din scândura vopsită.


Mănăstirea PEŞTERA IALOMIŢEI

            Pictura: Pictura s-a executat pe pânză în anul 1986, cu cheltuiala părintelui Neofit Florea, fostul stareţ. Sunt pictate şi geamurile ferestrelor din interior. Fereastra din dreapta naosului are pictaţi pe Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena. Cea din stânga pe Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel, iar ferestrele din pronaos au pictate pe Maica Domnului şi Cuvioasa Paraschiva pe fereastră din stânga, iar cea din dreapta are scena Adormirea Maicii Domnului cu Apostolii, donată de părintele protosinghel Gherasim Vasile, fost stareţ.

            Altele: Clopotniţa este construită din lemn, în faţă la stânga bisericii. În incinta schitului sunt două clădiri din lemn, etajate şi puţin mai departe încă o construcţie pentru cazarea vizitatorilor (cu plată), la care se ajunge pe o punte metalică înălţată deasupra văii. 
Patriarhia Română - Copyright 2009. Toate drepturile rezervate. Acces membri