Loading... Please Wait.
Română | English
Patriarhia Română - Mănăstiri şi schituri
Patriarhia Română Structura BOR Mănăstiri şi schituri Itinerar pelerinaje Calendar ortodox Contact
   

Mănăstiri şi schituri


            Apartenenţa Administrativ-Bisericească:             Judeţ:

Mănăstirea PETRU VODĂ

Mănăstirea PETRU VODĂ

            Istoricul: În zonă n-a existat niciodată un aşezământ monahal, dar după revoluţia din 1989, credincioşii au dorit şi-au solicitat înfiinţarea unei mănăstiri în satul Petru Vodă. Aceeaşi dorinţă au avut-o şi autorităţile locale care au pus la dispoziţie, în poiana Haşca, terenul necesar construcţiilor complexului mănăstiresc. În anul 1990, Mitropolitul Daniel al Moldovei şi Bucovinei a dat binecuvântarea şi după anul 1991 a început construcţia bisericii. Sarcina înfiinţării mănăstirii, a ridicării construcţiilor şi organizarea obştei şi-au luat-o doi monahi din Mănăstirea Secu, de origine din Poiana Teiului. Unul dintre aceşti monahi este actualul stareţ al mănăstirii, Protosinghel Justin Pârvu. Deşi a întâmpinat mari greutăţi privind finanţarea şi asigurarea materialelor de construcţie, muncind cu multă abnegaţie, susţinut de numeroasa obşte pe care a reuşit s-o organizeze în scurt timp, Părintele Iustin, a reuşit să ridice biserica şi trei clădiri din lemn pentru stăreţie, chilii, trapeza, bucătărie şi camere pentru oaspeţi.


Mănăstirea PETRU VODĂ

            Descriere: Biserica ridicată în memoria eroilor neamului căzuti în perioada 1948-1989, este o construcţie din grinzi de lemn, pe fundaţie de beton. Spaţiul este compartimentat în altar, naos, pronaos şi pridvor închis. Altarul este luminat de o fereastră aşezată la răsărit. Este separat de naos prin catapeteasma din lemn de stejar, care urcă până la zidul care coboară de la bolta altarului. Frumoasa sculptură este realizată de meşterul Pantelimon Peiu din Tg. Neamţ. Naosul, cu absidele puţin conturate, se delimitează de pronaos prin zidul care vine de la marginea pereţilor spre centru, unde lasă o deschidere largă de 4 m. Pe naos este o turlă mare, deschisă, în formă octogonală, luminată de patru ferestre. Naosul este luminat de câte o fereastră pe fiecare zid. Pronaosul, destul de spaţios, primeşte de asemenea lumină de la o fereastră aflată pe zidul din sud şi alta pe cel din nord. Pridvorul închis este spaţios, luminat de o fereastră fixată pe peretele vestic. Intrarea în pridvor se face prin partea sudică, pe o uşă din lemn de stejar sculptată. În biserică, inclusiv în pridvor, sunt aşezate strane din lemn de stejar sculptat. Pardoseala este din duşumea de scândură. Biserica este acoperită cu tablă, streaşina fiind foarte largă, specifică stilului moldovenesc. Pe turlă, tabla este aşezată în forma solzilor de peşte. Pereţii sunt căptuşiti în interior cu un rând de şipcă, peste care s-a asezat tencuială, iar în exterior s-au căptuşit cu două rânduri de scândură şi s-a tencuit.


Mănăstirea PETRU VODĂ

            Pictura: Realizată în tehnică tempera de pictorul Mihai Gabor din judeţul Neamţ.


Mănăstirea PETRU VODĂ

            Altele: Corpurile pentru chilii, trei la număr, construite la nord de biserică, sunt acoperite cu şindrilă. 
Patriarhia Română - Copyright 2009. Toate drepturile rezervate. Acces membri