Loading... Please Wait.
Română | English
Patriarhia Română - Mănăstiri şi schituri
Patriarhia Română Structura BOR Mănăstiri şi schituri Itinerar pelerinaje Calendar ortodox Contact
   

Mănăstiri şi schituri


            Apartenenţa Administrativ-Bisericească:             Judeţ:

Mănăstirea POGLEŢ

Mănăstirea POGLEŢ

            Istoricul: Biserica din lemn de stejar a fost ctitorită în 1752 de paharnicul Constantin Balş pentru Schitul Blagoveştenie, de pe hotarul moşiei Sucmezeu (Câmpia Costreiului), de pe apa Pogleţ. Aceasta se arată şi în hrisovul dat de Grigore Ghica Voievod la 1758. Paharnicul Constantin Balş, la 27 aprilie 1752, arată că a făcut sfânta mănăstire care se cheamă Sucmezeu cu chilii, căreia i-a dat şi o moşie în satul Sucmezeu. La 19 decembrie 1762, egumenul Anania lasă Schitul în grija lui Ioniţa Palade, mare vistier. Recensământul din 1772-1774 consemnează în localitatea Horgeşti un călugăr, Constantin Ungureanu, monah la Pogleţ, aceasta dovedind că începuse să se renunţe la numele de Sucmezeu.


Mănăstirea POGLEŢ

            Descriere: Biserica este o construcţie din lemn, pe grinzi masive de lemn, aşezate pe temelie de piatră. Este de mărime mijlocie, în formă de cruce, compartimentată în altar, naos şi pronaos. Are şi pridvor deschis cu un grilaj din lemn de 1 m înălţime. Arhitectura pridvorului este luată din cea a caselor ţărăneşti. Catapeteasma, cu chenarele registrelor frumos sculptate, are pictura executată în prima jumătate a secolului al XVIII-lea. Uşile împărăteşti sunt decorate cu formele spiralice şi meandrice ale vrejului cu frunze de acant şi ciorchini de poame pe coloana din mijloc. Micul iconostas cu icoana Maicii Domnului din faţa tâmplei, are următoarea inscripţie în slavonă: Aceasta strană este plătită pentru zugrăvit de sfinţia sa parintele ieromonah Modest Netanlaizu Grosu 1860. Altarul este luminat de o fereastră la est, naosul de câte o fereastră la sud şi alta la nord, la fel şi pronaosul. Toate ferestrele sunt din lemn, duble, cu grilaj metalic între ele, dreptunghiulare şi înguste. În mijlocul bisericii sunt doi stâlpi mari din lemn, care susţin grinzile tavanului. Pereţii interiori sunt căptuşiti cu scândură lambriuri. Pardoseala este din scândură. Este acoperită cu şindrilă. Biserica nu este pictată, însă este împodobită cu frumoase icoane, dintre care unele de dimensiuni mari, cu înălţimea de 110 cm. Cea mai veche este o icoană reprezentându-L pe Iisus Hristos, datând din anul 1875.


Mănăstirea POGLEŢ

            Pictura: Catapeteasma veche, cu registrele frumos sculptate, are pictura executată în prima jumătate a celui de al XVIII-lea veac. Uşile împărăteşti, decorate cu formele spiralice şi meandrice ale vrejului, cu frunze de acant, cu ciorchini de poame pe coloana din mijloc, au căpătat prospetimea şi strălucirea cromatică de altadată.


Mănăstirea POGLEŢ

            Altele: Clopotniţa este din lemn, cu gang şi poartă de intrare sculptată de meşterul Hampău, din comuna Berzunţi-Bacău, care a decorat şi stâlpii pridvorului. Construcţia se află la cca 20 m sud-est de biserică. 
Patriarhia Română - Copyright 2009. Toate drepturile rezervate. Acces membri