Loading... Please Wait.
Română | English
Patriarhia Română - Mănăstiri şi schituri
Patriarhia Română Structura BOR Mănăstiri şi schituri Itinerar pelerinaje Calendar ortodox Contact
   

Mănăstiri şi schituri


            Apartenenţa Administrativ-Bisericească:             Judeţ:

Mănăstirea RADU NEGRU

Mănăstirea RADU NEGRU

            Istoricul: Biserica a fost construită prin contribuţia credincioşilor din com. Radu Negru în anii 1909-1913, cu concursul perceptorului Marinache Stoenescu şi al primarului Gheorghe Ispir. Sfinţirea a fost făcută de arhimandritul Valerian Râmniceanu la 25 martie 1913. În 1980 comuna se desfiinţează din cauza apei ridicate la suprafaţa pământului, biserica fiind părăsită. După 1989 sătenii primesc teren pentru construcţie pe un loc mai ridicat aflat la 2 km de biserică. În primăvara anului 1990, P C Protoiereu Alecu Paulin, împreună cu binecredinciosul Radu Marian, cu soţia acestuia şi evlavioasa Mitica au plecat la Mănăstirea Ciolanu din jud. Buzău şi l-au invitat pe monahul Macarie Pristavu să vină la Negru Vodă şi să pună bazele vieţii monahale în jud. Călăraşi. Cu aprobarea legală, monahul Macarie a venit la Radu Negru, aşezându-se aici ca prim vieţuitor al acestui asezonând monahal. Cu ajutorul credincioşilor, biserica a fost renovată, iar părintele Macarie a ridicat şi o construcţie pentru chilii, trapeză şi bucătărie.


Mănăstirea RADU NEGRU

            Descriere: Biserica este o construcţie din zid, în formă de cruce, foarte spaţioasă, având 28 m lungime, 13 m lăţime în naos şi 8 m lăţime în pronaos. Are şi un balcon pentru cor. Naosul este despărţit de pronaos prin 2 stâlpi mari care susţin o arcadă. Lumina pătrunde prin două ferestre mari pe fiecare parte în naos şi prin câte trei ferestre pe fiecare parte în pronaos. Pridvorul este închis, pictat şi cu uşă metalică. Uşa de intrare în pronaos este din lemn. Catapeteasma este din lemn.

            Pictura: Pictura a fost executată primă dată de N. Martinovici în stil bizantin. S-a repictat în 1937 de Niţa Angelescu. În 1996 s-a restaurat şi renovat de Vasile Olteanu.

            Altele: În anul 1992, prin hotărârea Sfântului Sinod, biserica fostei parohii Radu Negru capătă statut de mănăstire. 
Patriarhia Română - Copyright 2009. Toate drepturile rezervate. Acces membri