Loading... Please Wait.
Română | English
Patriarhia Română - Mănăstiri şi schituri
Patriarhia Română Structura BOR Mănăstiri şi schituri Itinerar pelerinaje Calendar ortodox Contact
   

Mănăstiri şi schituri


            Apartenenţa Administrativ-Bisericească:             Judeţ:

Mănăstirea RARĂU

Mănăstirea RARĂU

            Istoricul: Pisania ne aduce la cunoştinţă că această sfânta biserică a schitului Rarău a fost făcută, după cum spune şi tradiţia orală, în dosul muntelui Rarău, în locul schitului mai vechi al Câmpulungenilor, înfiinţat la sfârşitul secolului al XV-lea. Ctitor a fost voievodul Moldovei Petru Rareş, care a construit-o în anul 1541, ca răsplată călugărilor ce i-au ocrotit soţia şi copii când au pribegit în Rarău la schimbarea sa din domnie, în anul 1538. După ocuparea Bucovinei în 1786, prin străduinţele Ieroschimonahului Sisoe, a fost mutată dincoace de Pietrele Doamnei. Construcţia bisericii s-a sfârşit în anul 1800 primind hramul Adormirea Maicii Domnului (vechiul hram a fost Sfântul Ioan Bogoslovul), bucurându-se de ajutorul şi ocrotirea familiei Balş.


Mănăstirea RARĂU

            Descriere: Biserica este o construcţie din lemn, pe fundaţie de piatră. Are spaţiul compartimentat în altar, naos, pronaos şi pridvor. Altarul este luminat de o fereastră la răsărit. Catapeteasma, din lemn sculptat, se înalţă până la boltă. Naosul este luminat de câte o fereastră pe fiecare absidă, iar pronaosul de o fereastră aşezată la vest.Turla este foarte largă, axată pe altar, naos şi o parte din pronaos. Pridvorul închis, adăugat în partea de sud a pronaosului, are intrarea prin vest, uşa fiind masivă, din lemn de stejar sculptat, iar lumina o primeşte de la două ferestre aşezate în partea sudică. Toate ferestrele bisericii sunt din lemn, duble, dreptunghiulare şi prevăzute cu vergele metalice. Pardoseala este din dulapi de lemn. Faţadele exterioare sunt căptuşite cu scândură.


Mănăstirea RARĂU

            Pictura: Executată numai la catapeteasmă, în rest pereţii sunt împodobiţi cu icoane.


Mănăstirea RARĂU

            Altele: Clopotniţa amplasată la 25 m nord de biserică este o construcţie de zid, cu două etaje şi gang de intrare. 
Patriarhia Română - Copyright 2009. Toate drepturile rezervate. Acces membri