Loading... Please Wait.
Română | English
Patriarhia Română - Mănăstiri şi schituri
Patriarhia Română Structura BOR Mănăstiri şi schituri Itinerar pelerinaje Calendar ortodox Contact
   

Mănăstiri şi schituri


            Apartenenţa Administrativ-Bisericească:             Judeţ:

Mănăstirea RECEA

Mănăstirea RECEA

            Istoricul: A fost ctitorită în 1685 şi s-a restaurat în 1802. În 1850 a fost renovată de Vasile şi Profira Bogdat din Râmnicu Sărat, iar în 1948 de maici şi preotul Ispas Mihail. Alte reparaţii au fost făcute în 1983. După revoluţia din 1989 biserica a fost din nou renovată. S-au înălţat zidurile cu 9 cărămizi, i s-a prelungit pronaosul cuprinzând vechiul pridvor, i s-a pus acoperiş nou din tablă şi s-a tencuit din nou toată clădirea prin sârguinţa maicii stareţe Varvara Târu în colaborare cu fosta stareţă Iuliana Caragioiu (88 ani) ajutate de cele 8 maici care erau la data respectivă. S-a construit o nouă clopotniţă într-o clădire etajată încadrată de 12 chilii şi paraclisul. Separat de aceasta s-a mai construit o nouă clădire din zid pentru trapeza, bucătărie, cuptor pentru pâine, cămară, grup sanitar. Clădirile au acoperiş din tablă. Au fost ajutate foarte mult în această acţiune de Prea Sfinţitul Episcop Vicar Gherase Cocoşel.

            Descriere: Biserica este construită în formă de navă. Naosul este despărţit de pronaos prin stâlpi de zid care susţin şi balconul pentru cor.

            Pictura: Pictura este nouă, executată de preotul Petre Braşoveanu.

            Altele: În 1960 maicile au fost alungate, dar după o vreme câteva au revenit, au amenajat câteva chilii şi şi-au asigurat existenţa muncind în cooperativa agricolă de producţie (CAP). 
Patriarhia Română - Copyright 2009. Toate drepturile rezervate. Acces membri