Loading... Please Wait.
Română | English
Patriarhia Română - Mănăstiri şi schituri
Patriarhia Română Structura BOR Mănăstiri şi schituri Itinerar pelerinaje Calendar ortodox Contact
   

Mănăstiri şi schituri


            Apartenenţa Administrativ-Bisericească:             Judeţ:

Mănăstirea ROHIIŢA

Mănăstirea ROHIIŢA

            Istoricul: Tradiţia orală spune că aici a fost în secolele trecute un schit de lemn, distrus de armata lui Bukow o dată cu celelalte 150, în 1762.Alături de actuala biserică, în sud, este o mare cruce de piatră pusă în 1904 în locul alteia degradată. Ea arată locul în care a fost prestolul schitului vechi. Dovada existenţei fostului schit este şi aceea că atât clopotniţa, construită în 1970, cât şi biserica, ridicată între 1985-1986, au fost construite ca pentru mănăstire, credincioşii din zonă considerând tot timpul că locul este al unei mănăstirii.


Mănăstirea ROHIIŢA

            Descriere: Biserica este biserică din lemn pe fundaţie de zid înaltă de 30-120 cm, funcţie de denivelarea terenului. Construcţia este în formă de cruce şi a fost făcută între anii 1985-1986 prin grija preotului paroh Emil Manu din satul Boiereni şi a Protopopului Ioan Ciceu din Ciceu, Mitropolit fiind Antonie Plămădeală, iar Arhiepiscop de Cluj Teofil Herineanu. Interiorul este compartimentat în altar, naos, foarte spaţios şi un mic pronaos. Pe zidul nordic, în zona pronaosului, este un altar de vară care face corp comun cu biserica. Este deschis, susţinut de doi stâlpi din lemn, aşezati în faţa (dreapta-stânga) şi are de jur-împrejur un grilaj de lemn înalt de 1 m. Altarul are şi un mic turnuleţ. Biserica are două turle oarbe, mari, una pe naos, alta pe pronaos, fiecare având pe dreapta şi stânga câte un turnuleţ. Turlele ca şi biserica sunt acoperite cu şindrilă. Catapeteasma este din lemn sculptat. Altarul primeşte lumina de la trei ferestre aşezate la răsărit, iar naosul şi pronaosul fiecare de la câte o fereastră aşezată la sud şi nord. Ferestrele sunt simple, terminate în formă de arc. Pardoseala este din scândură. Uşa de la intrare este din lemn, simplă, în două canaturi.


Mănăstirea ROHIIŢA

            Pictura: Pictura bisericii este aplicată pe pânză care apoi s-a lipit atât pe plafon cât şi pe pereţi.

            Altele: La nord-vest de biserică s-a construit cadru de beton acoperit în care s-au instalat clopotele. 
Patriarhia Română - Copyright 2009. Toate drepturile rezervate. Acces membri