Loading... Please Wait.
Română | English
Patriarhia Română - Mănăstiri şi schituri
Patriarhia Română Structura BOR Mănăstiri şi schituri Itinerar pelerinaje Calendar ortodox Contact
   

Mănăstiri şi schituri


            Apartenenţa Administrativ-Bisericească:             Judeţ:

Mănăstirea RUNC

Mănăstirea RUNC

            Istoricul: Numele mănăstirii este amintit în marele dicţionar geografic ca una din ctitoriile lui Ştefan cel Mare. Înaintea luptei din Valea Orbicului, dată cu oştile lui Petru Aron, voievodul a poposit în Poiana Runcului (1457). Aici erau câţiva călugări care-şi duceau viaţa de sihăstrie, folosind pentru slujbe o mică bisericuţă din lemn. După bătălia câştigată, Ştefan cel Mare, drept mulţumire, construieşte pentru călugări o biserică de lemn pe care o înzestrează cu moşii întinse.

            Descriere: Biserica mare este o construcţie din cărămidă şi piatră, cu ziduri groase de 1,3 m, în formă de cruce, ctitorie a lui Ionaşcu Isăcescu din secolul al XVIII-lea. Fundaţia, precum şi bolţile sunt tot din cărămidă şi piatră. Spaţiul este compartimentat în altar, naos şi pronaos. Are şi un pridvor îngust la intrare, de formă dreptunghiulară. Altarul primeşte lumină de la o fereastră aşezată la răsărit. Catapeteasma este nouă, din lemn de stejar, sculptat. Sculptura este realizată în lemn de sculptorul Găman, din Tg. Neamţ. Naosul, luminat de o fereastră la sud şi alta la nord, are abside largi semicirculare. Se delimitează de pronaos prin patru coloane masive, care se ridică până la boltă. Pronaosul, mai puţin spaţios faţă de naos, este de asemenea luminat de câte o fereastră la sud şi la nord. Pridvorul, cu intrare prin nord, este luminat de o fereastră aşezată la vest. Toate ferestrele sunt înguste, terminate în arc şi cu grilaje metalice la exterior. Pe pridvor este o turlă oarbă din zid de formă pătrată, luminată de trei ferestre (nord, sud, vest). Tot mobilierul din biserică este nou, din lemn de stejar sculptat. A fost donat de credinciosul Mihai Croitoru, din Tg. Neamţ. Pardoseala, inclusiv în pridvor, este din mozaic. Acoperişul este din tablă galvanizată, vopsită verde închis. Faţadele exterioare au un brâu median simplu, iar sub streaşină, de jur-împrejurul bisericii, sunt ocniţe.

            Pictura: Este executată în tehnică frescă în anii 1987-1988 şi este opera pictorului Matei Gheorghe din Arad.

            Altele: Se află la 15 m sud-vest de biserică şi a fost construită în 1996 din zid, înaltă, cu trei etaje şi gang de intrare. Este acoperită cu tablă galvanizată, vopsită în verde. Faţadele sunt ornamentate din tencuială cu diverse structuri. În incită sunt alei betonate mărginite de arbustul tuia. Terenul nebetonat este acoperit cu iarbă. La vest de pridvor străjuiesc mai mulţi brazi, iar la est de altar sunt pomi fructiferi. La sud de biserică se află cimitirul mănăstirii. Toată incinta este împrejmuită cu gard de scândura acoperit. 
Patriarhia Română - Copyright 2009. Toate drepturile rezervate. Acces membri