Loading... Please Wait.
Română | English
Patriarhia Română - Mănăstiri şi schituri
Patriarhia Română Structura BOR Mănăstiri şi schituri Itinerar pelerinaje Calendar ortodox Contact
   

Mănăstiri şi schituri


            Apartenenţa Administrativ-Bisericească:             Judeţ:

Mănăstirea SĂPÂNŢA - PERI

Mănăstirea SĂPÂNŢA - PERI

            Istoricul: La iniţiativa Preotului paroh Grigore Lutai şi la dorinţa credincioşilor din localitatea Săpânţa de a se construi o mănăstire numită Săpânţa-Peri, ca replică a mănăstirii Peri, rămasă în Ucraina şi distrusă, Episcopia Ortodoxă Română a Maramureşului şi Satmarului a dat binecuvântarea şi a obţinut aprobarea Sfântului Sinod. Locul destinat amplasării, pe terenul parohiei Săpânţa, s-a sfinţit la 2 iunie 1991, dar construcţia bisericii a început mai târziu, după ce au fost asigurate o parte din mijloacele financiare.

            Descriere: Biserica de la parter este construită intregal din lemn masiv, în formă de navă. Cuprinde altarul, naosul, pronaosul şi pridvorul deschis. Altarul este poligonal ca şi cel de la demisol, flancat de proscomidiar şi diaconicon, cu acces pentru preoţi. Este luminat de o fereastră la est, câte una pe pereţii din sud şi nord şi alta la proscomidie. Iconostasul este din lemn de stejar sculptat. Naosul este luminat de o fereastră aşezată la sud şi alta la nord. Pronaosul primeşte lumină de la o fereastră la nord şi alte două la vest. Ferestrele sunt de stejar cu ancadramente masive în stil tradiţional artei maramureşene. Intrarea se face prin sud, într-un pridvor spaţios, susţinut de şase stâlpi de lemn în faţă şi în spate de stâlpii holului care înconjoară naosul de la jumatatea peretelui nordic, pronaosul şi toată partea sudică a pronaosului şi naosului. Scara care urcă la pridvor este masivă, din lemn de stejar. Pardoseala este din lemn de brad, iar învelitoarea din şindrilă de brad. Baza turnului începe la cota 3,50 m. Este înconjurată de o galerie pe toate cele patru laturi. La aceasta cotă, deasupra pridvorului, se află şi un foişor deschis, de formă poligonală. Înalţimea maximă a turlei, cu acoperişul piramidal, este de 75 m. 
Patriarhia Română - Copyright 2009. Toate drepturile rezervate. Acces membri