Loading... Please Wait.
Română | English
Patriarhia Română - Mănăstiri şi schituri
Patriarhia Română Structura BOR Mănăstiri şi schituri Itinerar pelerinaje Calendar ortodox Contact
   

Mănăstiri şi schituri


            Apartenenţa Administrativ-Bisericească:             Judeţ:

Mănăstirea SAVU

Mănăstirea SAVU

            Istoricul: După tradiţie, biserica a fost ctitorită de Vasile Vârnav în 1766, pe vatra schitului Cermol, zis Savu, construit de sihastrul Savu pe muntele Savului în secolul al XVII-lea. Este amintit într-un document din 1766. Actuala biserică a fost clădită sub muntele Buda în 1829 de ieroschimonahul Vasile şi Ieromonahul Varlaam. Către sfârşitul secolului al XIX-lea devine biserică parohială şi cu vremea se ruinează. Este reînfiinţată de Gherasim Safirim, Episcop de Roman, după 1896. Între 1908-1917, prin neglijenţa celor ce conduc, Mănăstirea îşi pierde din prestigiul ei, având şi o decădere economică. După 1919, Ieromonahul Irineu, bun organizator şi cu bună conduită morală, organizează viaţa monahală, întăreşte economic Mănăstirea şi-i ridică prestigiul care este menţinut în continuare de un alt bun gospodar, Calistrat Apostol. În 1940 devine mănăstire pentru călugăriţe, dar în 1960 este desfiinţată ca urmare a decretului 410/1959. Nemaiocupându-se nimeni de ea, atât biserica cât şi clădirile, ajung în stare de degradare. Sunt scăpate de la ruină prin venirea aici, în 1988, a actualului stareţ, Protosinghelul Arsenie Voites, care fiind bun gospodar şi cu spirit organizatoric, reuşeşte să repare toate clădirile existente, făcându-le ca şi noi. Totodată a făcut nivelarea terenului din jurul mănăstirii şi a realizat regularizarea apelor. În 1997 a început mărirea clădirii bisericii, largând spaţiul pentru pronaos, prin desfiinţarea pridvorului şi construind în continuare un alt pridvor din zid, mai spaţios decât precedentul.


Mănăstirea SAVU

            Descriere: Biserica este o clădire din cărămidă, cu ziduri groase de 1 m, în formă de cruce, compartimentată în altar, naos, pronaos şi pridvor. Altarul este luminat de o fereastră la est (deasupra lui se află un mic turnuleţ). Catapeteasma din lemn are o foarte frumoasă sculptură aplicată. Naosul este luminat de o fereastră la sud şi alta la nord, pronaosul foarte spaţios (cuprinzând şi fostul pridvor) este luminat de câte două ferestre pe fiecare parte. Aici se află şi balconul. Pridvorul este luminat de câte o fereastră la sud, nord şi vest. Toate ferestrele (inclusiv în biserică) sunt din lemn, duble, dreptunghiulare, terminate în arc, cu grilaj metalic la mijloc. În pridvor, pe dreapta, este mormântul Ieroschimonahului Vasile, ctitorul mănăstirii, iar deasupra un turn mare deschis, luminat de patru ferestre. Biserica este acoperită cu tablă. Nu este pictată, ci împodobită cu icoane. Faţadele sunt simple, văruite în alb.


Mănăstirea SAVU

            Pictura: Catapeteasma este alcatuită din icoane vechi de 200 de ani şi prezintă interes estetic şi duhovnicesc.


Mănăstirea SAVU

            Altele: Clopotniţa, construită la 20 m est de biserică, este din lemn, cu gang de intrare, simplă. Are acoperişul de şindrilă în formă de bulb. Faţadele turnului sunt căptuşite cu scândură lambriuri. Parterul are pe laturi câteva camere. 
Patriarhia Română - Copyright 2009. Toate drepturile rezervate. Acces membri