Loading... Please Wait.
Română | English
Patriarhia Română - Mănăstiri şi schituri
Patriarhia Română Structura BOR Mănăstiri şi schituri Itinerar pelerinaje Calendar ortodox Contact
   

Mănăstiri şi schituri


            Apartenenţa Administrativ-Bisericească:             Judeţ:

Mănăstirea SF. ARHANGHELI MIHAIL şi GAVRIIL

Mănăstirea SF. ARHANGHELI MIHAIL şi GAVRIIL

            Istoricul: A fost construită ca schit în 1763 de călugării de la Mănăstirea Neamţ, ca metoc al Mănăstirii Neamţ. Actuala biserică este ctitorită de Gheorghe Sisman, negustor din Galaţi, între anii 1802-1805. După incendiul din 1821 a fost restaurată în anul 1858. până în 1920 a fost schit pentru călugări. După 1920 a fost folosiăa ca biserică de mir, până în 1976 când a revenit în sânul monahal, ca schit pentru călugări şi metoc al episcopiei. În prezent este mănăstire de sine stătătoare.

            Descriere: Biserica este construită în formă de cruce, interiorul fiind compartimentat în altar, naos şi pronaos. Are şi un pridvor închis zidit perpendicular pe latura din nord a bisericii. Intrarea în pridvor se face prin partea de nord. Pridvorul are şi al doilea spaţiu pe dreapta bisericii în care sunt şi strane pentru credincioşi. Catapeteasma este din lemn sculptat poleit cu aur. Atât naosul cât şi pronaosul primesc lumină de la câte o fereastră pe fiecare parte a zidurilor. În pronaos este şi balcon pentru cor. Pridvorul este luminat în partea de nord de câte o fereastră aşezată pe o parte şi alta a uşii de intrare şi de alte două ferestre pe zidul din dreapta (sus) care luminează al doilea spaţiu al pridvorului. Toate ferestrele au grilaje metalice. Intrarea în pridvor se face printr-o uşă metalică, dublată de alta de lemn în două canate. Pardoseala este din ciment mozaicat. Biserica are o turlă mare, înfundată (oarbă) pe pridvor.

            Pictura: Pictura în tempera este opera pictorului Cudinov din Bucureşti. Dar prima pictură a aparţinut zugravului gălăţean Toader Fălcoi, aşa cum arată contractul încheiat la 15 martie 1816 prin care se angaja să picteze Mănăstirea Cismasul din Galaţi, ctitorie a lui Gheorghe Sisman.

            Altele: În incintă, la nord de biserică este o clădire mare din zid pentru stăreţie şi chilii. 
Patriarhia Română - Copyright 2009. Toate drepturile rezervate. Acces membri