Loading... Please Wait.
Română | English
Patriarhia Română - Mănăstiri şi schituri
Patriarhia Română Structura BOR Mănăstiri şi schituri Itinerar pelerinaje Calendar ortodox Contact
   

Mănăstiri şi schituri


            Apartenenţa Administrativ-Bisericească:             Judeţ:

Mănăstirea SF. IOAN BOTEZĂTORUL CĂMĂRĂŞESCU

            Istoricul: Biserica a fost construită în 1780 de polcovnicul Mihail Coltescu, în grădinile acestuia aflate între Târgul Bengău (aşa se numea pe atunci Tg. Cărbuneşti) şi vechiul sat de moşneni Cărbuneşti, aflat peste Gilort.

            Descriere: Biserica este în stil brâncovenesc, cu pereţii groşi de 1 m. Interiorul este compartimentat în altar, naos şi pronaos. Are pridvor deschis, susţinut de şase coloane cu sculptură la bază şi în partea superioară. Are o turlă de formă octogonală înfundată pe pronaos acoperită cu tablă, ca şi biserica. Catapeteasma este din zid. Naosul este despărţit de pronaos prin zid, care are o deschidere de circa 1 m lăţime şi 3 m înălţime. Pardoseala este din ciment în pridvor şi în pronaos, şi din cărămidă de formă pătrată în naos. Naosul este spaţios, luminat de câte o fereastră înaltă şi îngustă pe fiecare parte. Pronaosul este luminat numai de o fereastră pe dreapta, care este înaltă şi foarte îngustă. Zidul exterior are un brâu median cu câte un rând de cărămidă în relief (zimţată), deasupra şi sub el. În registrul superior (deasupra brâului) sunt firide mari, care au pictură ştearsă.

            Pictura: Din motive necunoscute, biserica a rămas nepictată câteva decenii, până când Mihalache Coltescu (fiul polcovnicului Mihai Coltescu) tocmeşte un meşter iscusit care execută lucrarea. Nu se cunoaşte precis cine este pictorul, dar se presupune că numele lui era Matei. La dreapta uşii de intrare, ctitorul Mihail Colţescu este înfăţişat purtând (împreună cu fiul său) în mână o biserică, iar în stânga uşii este pictat Mihalache Colţescu.

            Altele: Clopotniţa este la 25 m în faţă, în dreapta bisericii, construită dintr-un schelet metalic cu acoperiş din tablă, vopsită maron. De la poartă se intră în curtea bisericii pe o alee pavată, care merge de jur împrejurul bisericii. Restul curţii este înierbat. 
Patriarhia Română - Copyright 2009. Toate drepturile rezervate. Acces membri