Loading... Please Wait.
Română | English
Patriarhia Română - Mănăstiri şi schituri
Patriarhia Română Structura BOR Mănăstiri şi schituri Itinerar pelerinaje Calendar ortodox Contact
   

Mănăstiri şi schituri


            Apartenenţa Administrativ-Bisericească:             Judeţ:

Mănăstirea SF. NICOLAE

            Istoricul: Mănăstirea poate fi considerată drept cea mai veche în această zonă, existenţa ei pierzându-se în negura timpurilor. Prima atestare documentară o găsim pe un uric datat 5 aprilie 1445, care arată că în locul numit astăzi Fântâna Popii, în pădurea lui Baluş, era un schit al lui Ciunea Stan, cu prisacă şi fântâna. În 1448 Petru Vodă al Moldovei, fiu al lui Alexandru cel Bun, frate cu Bogdan II, tatăl lui Ştefan cel Mare, pune pecetea sa pe un act de hotărnicie prin care răsplăteşte pe Cernat ploscarul şi pe fratele său Şteful, pentru credincioasa şi vrednica slujire a ţinutului de la Corod la Tutova, cu pădurea şi Mănăstirea de la Cârlomăneşti. În 1466 Sf. Ştefan cel Mare pecetluieşte un act de vânzare prin care Tatul de pe Bârzota vinde pădurea cu mănăstire şi prisaca lui Bodea de pe Dumbrava ca acesta sa-şi facă sat lângă ea.

            Descriere: Paraclisul, construcţie din zid în formă de cruce. Pe toată suprafaţa bisericii este subsol la 2 m adâncime care va adăposti depozitul de carte ce va fi organizat aici. Spaţiul bisericii este compartimentat altar, naos, pronaos. Are şi un pridvor deschis. Altarul primeşte lumina de la 2 ferestre aşezate la răsărit. Se desparte de naos prin catapeteasma din lemn stejar, sculptat de profesorul Pintilie. Naosul cu absidele largi şi adânci primeşte lumina de la câte două ferestre aşezate în fiecare absidă. Deasupra naosului se înalţă o turlă deschisă, pătrată, pătrunsă de câte o fereastră în fiecare punct cardinal (total 4). Are acoperişul piramidal. Pronaosul este luminat de o fereastră la nord şi de 3 la sud. Toate ferestrele sunt din lemn, dreptunghiulare, terminate în arc. Intrarea din pridvor în pronaos se face printr-o uşă din stejar în două canaturi sculptată. Pridvorul cu intrare prin vest este înalt şi spaţios, împrejmuit cu zid de cărămidă înalt de un metru. Pardoseala bisericii este din marmură, acoperişul din tablă zincată.

            Pictura: Pictura urmează să fie realizată în tehnica frescă.

            Altele: La 20 m vest de biserica veche s-a ridicat o mică construcţie din lemn pentru o chilie. Clădirea pentru bucătărie şi trapeză se află la 40 m sud-vest. Are numai parter şi acoperişul în două ape are învelitoare de carton. Se prevede ridicarea unei construcţii la sud-vest de paraclis, cu parter şi etaj, acoperită cu tablă. Va avea direcţia est-vest. O altă clădire va fi ridicată la est de paraclis, orientată pe direcţia sud-nord. 
Patriarhia Română - Copyright 2009. Toate drepturile rezervate. Acces membri