Loading... Please Wait.
Română | English
Patriarhia Română - Mănăstiri şi schituri
Patriarhia Română Structura BOR Mănăstiri şi schituri Itinerar pelerinaje Calendar ortodox Contact
   

Mănăstiri şi schituri


            Apartenenţa Administrativ-Bisericească:             Judeţ:

Mănăstirea SF. NICOLAE SITARU

Mănăstirea SF. NICOLAE SITARU

            Istoricul: Pe aceste meleaguri s-a aflat o cetate de apărare împotriva năvălitorilor care se îndreptau spre Târgovişte sau Bucureşti, capitale ale Ţării Româneşti. Pe la 1600, aici a fost şi o bisericuţă de stejar care cu timpul s-a ruinat. Între 1617-1620, jupân Papa Greceanu, vornic şi logofăt al lui Mihai Viteazul, stăpânitor al acestor locuri, a zidit împreună cu soţia sa Elena, biserica din piatră şi chilii mănăstireşti. A înzestrat-o cu moşii şi-a închinat-o mănăstirii Patelias din Rumele, de unde a adus aici călugări greci.


Mănăstirea SF. NICOLAE SITARU

            Descriere: Biserica, cu toate reparaţiile şi renovările care i s-au făcut în decursul vremii, a rămas în forma ei construită de ctitor. Este din zid gros în formă de cruce având interiorul compartimentat în altar, naos şi pronaos. Are şi un pridvor spaţios, deschis, susţinut de 10 coloane din piatră, frumos ornamentate cu sculptura atât în partea superioară cât şi la bază. Plafonul şi zidul spre pronaos sunt pictate. Naosul este despărtit de pronaos printr-o arcadă susţinută de 4 coloane cu ornamentaţie sculpturală atât în partea superioară cât şi la bază. Catapeteasma este foarte înaltă, din lemn sculptat. Uşa de la intrare în pronaos este din lemn sculptat, ca şi tot mobilierul. Turlele în număr de două, una pe naos, alta pe pronaos, sunt la fel de mari, de formă octogonală, cu ferestre înalte şi înguste care se termină în partea superioară în arc. Deasupra ferestrelor sunt 3 rânduri de cărămizi aşezate pe muchie, încastrate în zid şi colorate în roşu. Faţadele exterioare au un brâu median gros, frumos zugrăvit. Există şi al doilea brâu în partea superioară, sub streaşina largă a acoperişului. Ferestrele au ancadramente de piatră şi sunt apărate de grilaje metalice. Pardoseala bisericii este din ciment, iar acoperişul din tablă. De jur-împrejurul bisericii sunt trotuare late din beton.

            Pictura: În frescă a fost executată în anul 1752 de preotul Dima din Braşov şi ucenicii săi. Este apreciată de specialişti ca fiind de mare valoare artistică. Între anii 1989-1990 pictura a fost spălată şi restaurată.

            Altele: În dreapta bisericii (sud) şi în spate, în a doua incintă sunt clădiri pentru chilii din zid cu un aspect frumos. 
Patriarhia Română - Copyright 2009. Toate drepturile rezervate. Acces membri