Loading... Please Wait.
Română | English
Patriarhia Română - Mănăstiri şi schituri
Patriarhia Română Structura BOR Mănăstiri şi schituri Itinerar pelerinaje Calendar ortodox Contact
   

Mănăstiri şi schituri


            Apartenenţa Administrativ-Bisericească:             Judeţ:

Mănăstirea SFÂNTA CRUCE - STUDINA

Mănăstirea SFÂNTA CRUCE - STUDINA

            Istoricul: Istoricul acestei mănăstiri este redat de pisania bisericii pe care o prezentăm în rândurile ce urmează: Cu ajutorul nedespărţitei Sfintei Treimi, pe temelia vechii troiţe Sf. Ioan Botezătorul, înalţată de evlavioşii creştini Ştefan Ion şi Dincă Cristina, ziditu-s-a în anii 1993-1994 această biserica cu hramul «Adormirea Maicii Domnului». Pornit-această lucrare neobosita creştină Crâmu Maria, fiul Tiberiu şi mama Grigoriţa din Troianu; în acelaşi duh al iubirii de Dumnezeu s-au adunat oştenii Domnului şi alţi credincioşi din Brastăvăţ în frunte cu preotul Dobre. Pentru mântuirea lor ostenitu-s-au şi smeriţii credincioşi din Studina şi Grădinile îndemnaţi de păstorii lor sufleteşti. Vrednici de pomenire sunt robii lui Dumnezeu: Andrei Dudău-Brastăvăţu, Vasile Gheorghe (Ofilat) şi Ilie Ion-Grădinile, Gogan Vasile-Suceava, ing. Onefreciuc Traian-Suceava, ing. Mihala Puiu şi Dobre Gheorghe-Brastavăţu; Preda Dumitrache-Studina, Baidac Sandu-Grădinile, şi preotul Bârleanu din Traianu.


Mănăstirea SFÂNTA CRUCE - STUDINA

            Descriere: Biserica este o construcţie mică (10/4 m) din zid de cărămidă, în formă de navă compartimentată în altar, naos şi pridvor închis. Altarul este luminat de o fereastră la răsărit, naosul de câte o fereastră la sud şi nord. Ferestrele sunt simple, din lemn, prevăzute cu grilaj metalic la interior şi cu dimensiuni de 1 m/ 60 cm. Pridvorul, deschis iniţial, este susţinut în faţă de patru stâlpi din zid. De jur împrejur are ziduri de 1,20 m înălţime. Ulterior a fost închis cu geamuri. Pe pridvor se află două turle mici de formă pătrată, aşezate dreapta-stânga. Biserica este acoperită cu tablă, iar pardoseala este din ciment.


Mănăstirea SFÂNTA CRUCE - STUDINA

            Pictura: Este realizată în tempera, cum arată pisania de către pictorii Firicel Constantin şi Paraschiv Vergica din Vişina Nouă, comuna aflată la 9 km mai jos, spre Corabia. În pridvor, la intrarea în naos, sunt pictaţi în stânga şi dreapta uşii Sf. Apostoli Petru şi Pavel. În exterior, deasupra uşii (uşă metalică), este scena Adormirea Maicii Domnului, în stânga, iar în dreapta, Sf. Ioan Botezătorul. În interior sunt pictaţi mai mulţi sfinţi, inclusiv români şi scene biblice.

            Altele: Slujbele se fac o dată pe lună de preoţi din zonă. 
Patriarhia Română - Copyright 2009. Toate drepturile rezervate. Acces membri