Loading... Please Wait.
Română | English
Patriarhia Română - Mănăstiri şi schituri
Patriarhia Română Structura BOR Mănăstiri şi schituri Itinerar pelerinaje Calendar ortodox Contact
   

Mănăstiri şi schituri


            Apartenenţa Administrativ-Bisericească:             Judeţ:

Mănăstirea SFÂNTA TREIME – BICHIGIU

            Istoricul: Cnejii din Valea Rodnei, împreună cu trei călugări, au construit în 1523 o mănăstire, pe ruinele unei mai vechi mănăstiri de călugări din secolul al XV-lea, care a existat aproape de aici pe Valea Mănăstirii. A durat până în 1761 când a fost distrusă de generalul austriac Bukow, aşa cum se arată în lucrarea Monumente Istorice şi de Arta Religioasă din Arhiepiscopia Vadului, Feleacului şi Clujului editată în 1982 de un colectiv de autori printre care academicienii Ştefan Pascu şi Viorel Vătăşanu. Pentru apărarea credinţei strămoşeşti, eroul Ţării Năsăudului, Tănase Tudoran de 106 ani a fost tras pe roată la Salva. Şi în timpul comunismului satul Bichigiu a dat jertfe prin împuşcarea lui Gavrilă Rus. Pentru pomenirea veşnică a acestor jertfe şi a ctitorilor iniţiali s-a dorit reînfiinţarea mănăstirii.

            Descriere: Paraclisul are spaţiul împărţit în altar, luminat de trei ferestre - din care una la est şi alte două la sud -, şi naos, luminat de două ferestre la sud şi două la nord. Toate ferestrele sunt din lemn, duble, dreptunghiulare şi late. Pe naos este un balcon susţinut de doi stâlpi pătraţi, din lemn, sculptat. Catapeteasma este din lemn de stejar sculptat. Pe altar este o turlă oarbă în formă pătrată, cu cupola în formă de bulb, acoperită cu tablă. Pe naos sunt două turnuleţe oarbe tot pătrate. Pardoseala este din beton, peste care urmează să se pună gresie. Se poate intra prin mai multe locuri în paraclis. O intrare prin sud dinspre altar, alta prin nord dinspre chilii şi alta pe la răsărit din cerdacul care înconjoară paraclisul.

            Altele: Clopotniţa construită la 50 m sud-est este din zid şi are o cupolă rombică acoperită cu tablă. 
Patriarhia Română - Copyright 2009. Toate drepturile rezervate. Acces membri