Loading... Please Wait.
Română | English
Patriarhia Română - Mănăstiri şi schituri
Patriarhia Română Structura BOR Mănăstiri şi schituri Itinerar pelerinaje Calendar ortodox Contact
   

Mănăstiri şi schituri


            Apartenenţa Administrativ-Bisericească:             Judeţ:

Mănăstirea BOGÂLTIN

Mănăstirea BOGÂLTIN

            Istoricul: Piatra de temelie a bisericii s-a pus în anul 1949, iar construcţia a fost terminată în 1950.


Mănăstirea BOGÂLTIN

            Descriere: Biserica este în formă de cruce, compartimentată în altar, naos şi pronaos. Are şi un pridvor deschis, sprijinit pe zece stâlpi de lemn, cu plafonul pictat. Catapeteasma este din lemn de tei, în stil greco-catolic, zugrăvită în gri. Nu a fost pictată, dar a avut trei rânduri de icoane; pe primul erau reprezentate praznicele împărăteşti, pe rândul al doilea sfinţii apostoli şi pe rândul al treilea de sus proorocii, în mijlocul lor fiind icoana cu Iisus Hristos răstignit pe cruce. Altarul este luminat de două ferestre, iar naosul şi pronaosul, de câte o fereastră pe fiecare parte. Pardoseala în biserică este din scândură, iar în pridvor, din gresie. Din pridvor se intră în pronaos pe o uşă din lemn cu două canaturi, nesculptată. Pe naos şi o parte din pronaos, există o turlă înfundată, din lemn, acoperită cu ţiglă. Faţadele exterioare sunt simple, văruite în alb.


Mănăstirea BOGÂLTIN

            Pictura: Pictura bisericii a fost executată, după reparaţii, în anii 1988-1989, de pictorii Florica şi Eugen Papici, pe cheltuiala Protopopiatului din Caransebeş.

            Altele: Clopotniţa este construită din lemn, la intrarea în incintă, în faţa bisericii. Are două clopote - unul mare şi altul mai mic.



 
Patriarhia Română - Copyright 2009. Toate drepturile rezervate. Acces membri