Loading... Please Wait.
Română | English
Patriarhia Română - Mănăstiri şi schituri
Patriarhia Română Structura BOR Mănăstiri şi schituri Itinerar pelerinaje Calendar ortodox Contact
   

Mănăstiri şi schituri


            Apartenenţa Administrativ-Bisericească:             Judeţ:

Mănăstirea SFÂNTA TREIME - SOPORUL DE CÂMPIE

            Istoricul: În secolul al XVIII-lea, în satul Becheş, la 7 km de aici, a fost o mănăstire pentru călugări, dărâmată de generalul austriac Bukow. De atunci şi până astăzi n-a mai fost reluată viaţa monahală.

            Descriere: Este construită din zid de cărămidă, în formă de cruce, compartimentată în altar, naos, pronaos şi o tindă. Are şi un pridvor deschis, susţinut de opt stâlpi mari din zid. Catapeteasma este din lemn sculptat. Naosul se delimitează de pronaos numai prin arcada care susţine bolta. Tinda are balcon pentru cor, iar în stânga şi dreapta ei, câte o cameră pentru spovedanie şi veştmântarie. Uşile de intrare din pridvor în tindă şi din tindă în pronaos sunt mari, din lemn, în două canaturi, simple, fără sculptură. Altarul primeşte lumina prin trei ferestre aşezate pe zidul din răsărit, una în centrul zidului, celelalte în dreapta şi stânga ei, naosul de câte o fereastră pe dreapta şi stânga, iar pronaosul de câte două ferestre pe fiecare parte (nord şi sud). Toate ferestrele sunt din lemn, mari şi se termină în arc şi au geamuri ornamentale. Biserica are un turnuleţ pe altar, 2 pe naos la dreapta şi la stânga şi câte un turnuleţ în stânga şi dreapta turlei mari. Turla mare, în formă pătrată este construită peste tindă. Are câte o fereastră la sud şi nord, iar la vest două ferestre aşezate una deasupra celeilalte. Pardoseala este din scândură, iar acoperişul este cu tablă. Faţadele exterioare sunt simple, tencuite. 
Patriarhia Română - Copyright 2009. Toate drepturile rezervate. Acces membri