Loading... Please Wait.
Română | English
Patriarhia Română - Mănăstiri şi schituri
Patriarhia Română Structura BOR Mănăstiri şi schituri Itinerar pelerinaje Calendar ortodox Contact
   

Mănăstiri şi schituri


            Apartenenţa Administrativ-Bisericească:             Judeţ:

Mănăstirea SFÂNTA TREIME – VIŞINA

            Istoricul: Începuturile mănăstirii Vişina cunoscută mai întâi ca Sihăstria Livezile, nume luat de la întinsele livezi de vişini ale sihaştrilor de pe Valea Jiului, se pierd în adâncul vremurilor istorice. Într-o legendă păstrată până în zilele noastre, culeasă de Episcopul de Râmnic, Ghenadie Enaceanu, în anul 1889, se aminteşte despre un ucenic al Sfântului Nicodim, pe nume Dionisie, care ar fi clădit mănăstirea. Acesta a adus un clopot mare spunând că oamenii satelor care vor auzi dangătul lui vor deveni supuşii noii mănăstiri.

            Descriere: Biserica nouă este o construcţie din grinzi de lemn, pe fundaţie de bolovani de piatră, în formă de navă, având 16 m lungime şi 7 m lăţime. Spaţiul este compartimentat în altar, naos, pronaos şi pridvor închis. Altarul este luminat de o fereastră la răsărit şi câte una la sud şi nord. Naosul şi pronaosul primesc lumina fiecare de la o fereastră aşezată pe peretele din sud şi alta din nord. Pe pronaos este o turla oarbă octogonală care are opt ferestre. Turla are şi funcţie de clopotniţă. Ferestrele sunt din lemn de stejar şi au formă pătrată. Pridvorul închis are intrarea prin vest. Uşile de intrare în pridvor şi pronaos sunt din lemn de stejar. Biserica este acoperită cu şindrilă (draniţă, sită).

            Altele: Corpul de chilii din cărămidă, clădire lungă de 25 m şi lată de 8 m, are parter, etaj şi mansardă. La parter sunt şase chilii, trapeză, bucătărie şi grup sanitar, iar la mansardă chilii. Parterul are un cerdac deschis susţinut de stâlpi din zid. Clădirea este acoperită cu ţiglă. 
Patriarhia Română - Copyright 2009. Toate drepturile rezervate. Acces membri