Loading... Please Wait.
Română | English
Patriarhia Română - Mănăstiri şi schituri
Patriarhia Română Structura BOR Mănăstiri şi schituri Itinerar pelerinaje Calendar ortodox Contact
   

Mănăstiri şi schituri


            Apartenenţa Administrativ-Bisericească:             Judeţ:

Mănăstirea SFÂNTA TREIME

            Istoricul: După revoluţia din 1989, în 1990 a reînceput viaţa monahală, tot ca mănăstire de maici. Prin osârdia maicii stareţe Melania Lazăr, ajutată de sobor, s-a construit o clădire mare din zid, pentru stăreţie, chilii, trapeza, bucătarii. S-a mai construit din zid o clădire mare pentru clopotniţa. Până la construirea clopotniţei, clopotul era în turla bisericii.

            Descriere: A fost înfiinţată în anul 1946, la dorinţa mai multor credincioşi din zona Râmnicul Sărat, în urma unei descoperiri de la Dumnezeu. Biserica mare a fost ridicată între anii 1946 şi 1948, are formă de cruce, cu trei turle, cu altar, naos şi pronaos. În curtea mănăstirii se află biserica-paraclis, ridicată în anul 1955, cu o singură turlă închisă pe naos.

            Altele: La mănăstirea Sfânta Treime (Podul Bulgarului) există în altarul bisericii icoane de mare preţ. 
Patriarhia Română - Copyright 2009. Toate drepturile rezervate. Acces membri