Loading... Please Wait.
Română | English
Patriarhia Română - Mănăstiri şi schituri
Patriarhia Română Structura BOR Mănăstiri şi schituri Itinerar pelerinaje Calendar ortodox Contact
   

Mănăstiri şi schituri


            Apartenenţa Administrativ-Bisericească:             Judeţ:

Mănăstirea SFÂNTA VINERI - CHIROIU (UNGURENI)

            Istoricul: După 1990, în zonă s-a construit asociaţia Sfânta Vineri în ideea reînfiinţării bisericii Sfânta Vineri din Bucureşti demolată de Ceauşescu. Asociaţia a construit o mică capelă pentru rugăciune la intrarea din vest în incinta actualei mănăstiri.

            Descriere: Paraclisul este o clădire mică din cărămidă arsă. Are 11 m lungime şi 5 m lăţime, de formă dreptunghiulară. Spaţiul este repartizat în altar luminat de o fereastră mică în partea nordică şi naos luminat numai de o fereastră din lemn dublă de 90/90 cm, aşezată pe zidul din sud. Deasupra ferestrei este o ferestruică în formă de arc. Intrarea în naos se face prin sud pe o uşă din lemn de brad în două canaturi. Catapeteasma este simplă din lemn de brad. Are şi pridvor deschis susţinut de doi stâlpi din zid în faţă. Deasupra pridvorului este un turnuleţ piramidal. Pardoseala este de ciment şi marmură, învelitoarea acoperişului este din tablă de zinc. Faţadele exterioare sunt simple, tencuite şi zugrăvite în culoare albă.

            Altele: La 15 m de paraclis a fost ridicat corpul de chilii din cărămidă în forma literei L cu cele 2 laturi apropiate ca dimensiune. Are verande largi susţinute de stâlpi din zid. Acoperişul este din tablă de zinc. Clădirea adăposteşte la parter chiliile, trapeza, bucătăria, grupul sanitar, iar la etaj un salon de primire şi o cameră pentru oaspeţi. 
Patriarhia Română - Copyright 2009. Toate drepturile rezervate. Acces membri