Loading... Please Wait.
Română | English
Patriarhia Română - Mănăstiri şi schituri
Patriarhia Română Structura BOR Mănăstiri şi schituri Itinerar pelerinaje Calendar ortodox Contact
   

Mănăstiri şi schituri


            Apartenenţa Administrativ-Bisericească:             Judeţ:

Mănăstirea SFÂNTUL ANTONIE CEL MARE – MĂLĂIEŞTI

Mănăstirea SFÂNTUL ANTONIE CEL MARE – MĂLĂIEŞTI

            Istoricul: În pădurea Mălăieştii de Jos a existat mai înainte cu 230 ani un schit de călugări care aparţinea de Mănăstirea Vulcăneşti. Ultimul monah cunoscut de la Schitul din pădure a fost monahul Vlad.


Mănăstirea SFÂNTUL ANTONIE CEL MARE – MĂLĂIEŞTI

            Descriere: Biserica este o construcţie din zid în formă de cruce cu spaţiul compartimentat în altar, naos, pronaos şi pridvor închis adăugat mai târziu. Altarul este luminat de câte o fereastră pe zidurile din nord şi sud. Este separat de naos prin tâmpla din lemn de stejar cu sculptura realizată de meşteri din Humuleşti, jud. Neamţ. Naosul cu absidele largi dar puţin adânci este luminat de câte o fereastră pe fiecare parte. Se delimitează de pronaos prin doi stâlpi din beton marginali, cuprinşi în ziduri. Pe naos se înalţă o turlă mare, deschisă, de formă octogonală, cu baza pătrată, luminată de patru ferestre dreptunghiulare. Pronaosul, spaţios, primeşte lumina de la câte patru ferestre aşezate pe zidurile din sud şi nord. Pe pranoas sunt două turle oarbe, mai mici aşezate în dreapta-stânga în faţa turlei mari de pe naos. Şi aceste turle sunt de formă octogonală, luminate de câte 8 ferestre mici dreptunghiulare. Turlele sunt acoperite cu tablă care pe faţade este solzită. Pridvorul foarte spaţios este luminat de 6 ferestre, câte două pe zidurile din sud, nord şi vest. Este prevăzut ca în viitor să fie scurtat pentru a se construi în vestul lui un pridvor deschis susţinut în faţa de coloane din zid. Deasupra pridvorului sunt două turnuleţe de formă hexagonală prevăzute cu câte o fereastră pe fiecare latură. Uşa de intrare în pronaos este masivă din stejar, sculptată pe ambele feţe. La exterior sculptura reprezintă pe Sfântul Antonie cel Mare şi Sfântul Ioan Botezătorul, iar în interior pe Sfântul ierarh Vasile cel Mare şi Sfântul Mucenic Fanurie. Este opera meşterului sculptor în lemn Atomi Gheorghe Constantin din comuna Vânători jud. Neamţ.


Mănăstirea SFÂNTUL ANTONIE CEL MARE – MĂLĂIEŞTI

            Pictura: Pictura în ulei a fost realizată de pictorii Ade şi Nicoleta Voicu. În pronaos în dreapta uşii de intrare este pictat Prea Fericitul Patriarh Teoctist şi la dreapta lui PS Teodosie Snagoveanul. Pe partea stânga a uşii sunt pictaţi ctitorii Cucu Vasile din Bucureşti, şi Bledea Traian din Boldeşti-Prahova, ţinând în mâini biserica. Deasupra uşii este scena Adormirea Maicii Domnului, iar pe boltă Coborârea de pe Cruce, Întâmpinarea Domnului, Sfânta Treime, Botezul Domnului, Răstignirea Domnului, Schimbarea la Faţă. În conca absidei din sud s-au pictat Dreapta Judecată, Sfântul Mare Mucenic Pantelimon, Sfântul Mare Mucenic Gheorghe, Sfântul Mucenic Nestor, Sfinţii Doctori fără de Arginţi Cosma şi Demian, iar pe boltă Sfântul Evanghelist Marcu, Sf. Evanghelist Matei şi Naşterea Domnului. În conca absidei din nord: Sfântul Mucenic Mina, Sf. Mucenic Teodor, Sf. Mare Mucenic Dimitrie, Sf. Mucenic Fanurie, Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena, iar pe boltă Sf. Evanghelist Luca, Învierea Domnului, Sf. Evanghelist Ioan.


Mănăstirea SFÂNTUL ANTONIE CEL MARE – MĂLĂIEŞTI

            Altele: Clopotniţa, construită din zid, se află la 70 m sud de biserică. Are gang de intrare în incintă, un turn cu două nivele cu o cameră la primul nivel şi clopotele la al doilea nivel. Până la baza Crucii înălţimea este de 14 m. 
Patriarhia Română - Copyright 2009. Toate drepturile rezervate. Acces membri