Loading... Please Wait.
Română | English
Patriarhia Română - Mănăstiri şi schituri
Patriarhia Română Structura BOR Mănăstiri şi schituri Itinerar pelerinaje Calendar ortodox Contact
   

Mănăstiri şi schituri


            Apartenenţa Administrativ-Bisericească:             Judeţ:

Mănăstirea SFÂNTUL GHEORGHE - BUCIUMENI

            Istoricul: Începuturile existenţei unei biserici de lemn duc tocmai în 1424, când cel mai vechi document, din 16 februarie, arată că Domnitorul Alexandru cel Bun face danie lui Popa Iuga satul Buciumeni, pentru că a slujit lui cu credinţă. Popa Iuga a fost un personaj cu mare trecere în vremea lui, făcându-i-se multe danii prin urice de către voievozi. În 1428, la 28 iulie fratele său Nanu, primeşte de la Alexandru cel Bun un document de întărire pentru satele Buciumeni şi Stăriceni (mai sus de Buciumeni). Până în secolul al XVIII-lea nu mai sunt însemnări despre biserică. În Repertoriul Bibliografic al Monumentelor Medievale din Moldova (1974), Prof. N. Stoicescu scrie că biserica de lemn din Buciumeni (1700-1706) a fost restaurată în 1824. Cartea românească veche în biblioteca V.A. Ureche, Galaţi 1965, pag. 18 atestă existenţa bisericii Buciumeni la 1772; Gheorghe Ghibanescu în Inscripţia de la Cetatea Albă, vol. I, Bucureşti 1909, pp. 44-50, scrie despre biserica veche de la Buciumeni ruinată în 1908. Statistica fiscală din 1831 arată că pe moşia Buciumeni se aflau în slujba preoţii: Teodor, Gheorghe, Constantin, dascălul Vasile a lui Ştefan Chitic.

            Descriere: Biserica este o construcţie din lemn, pe fundaţie de beton, în formă dreptunghiulară, căptuşită cu scândură. Altarul este luminat printr-o fereastră la răsărit. Naosul este luminat de câte două ferestre atât în partea de sud, cât şi pe peretele nordic. Nu are pronaos. Pridvorul închis are o fereastră la sud şi alta la nord. Toate ferestrele sunt duble, dreptunghiulare, cu gratii metalice între ele. Catapeteasma este din lemn sculptat. Pe pridvor este o turlă oarbă de formă pătrată, acoperită cu draniţă ca şi biserica. Uşile de intrare în pridvor şi naos sunt din lemn, simple, într-un canat. Pardoseala în biserică şi pridvor este din scândură.

            Pictura: Pe pereţi sunt pictate patru icoane, de către neprofesionişti. Pictura este înlocuită de icoane atârnate pe pereţi.

            Altele: La nord de biserică este o clădire mică, în care sunt două chilii şi o magazie, iar la sud-est tot o clădire mică pentru chilii şi o cabană în care este bucătăria, trapeza şi chiliile. Cimitirul satului este lângă biserica, la vest şi sud de acesta. Din data de 1 septembrie 1998 Schitul Buciumeni are regim de mănăstire. 
Patriarhia Română - Copyright 2009. Toate drepturile rezervate. Acces membri