Loading... Please Wait.
Română | English
Patriarhia Română - Mănăstiri şi schituri
Patriarhia Română Structura BOR Mănăstiri şi schituri Itinerar pelerinaje Calendar ortodox Contact
   

Mănăstiri şi schituri


            Apartenenţa Administrativ-Bisericească:             Judeţ:

Mănăstirea SFÂNTUL IERARH NICOLAE - HAGIENI

            Istoricul: Fundaţia bisericii a fost turnată în 1881 sub arhipăstorirea mitropolitului Calinic şi s-a terminat în 1892 sub mitropolitul Iosif, cu cheltuiala credincioşilor satului. După starea ei fizică se poate trage concluzia că nu i s-au mai făcut reparaţii de zeci de ani. Pentru a se stăvili degradarea ei în continuare este de mare urgenţă punerea unui nou acoperiş. În decembrie 1996 biserica avea lacăt pus la uşă, preotul Hangu de la parohia comunei Mihail Kogălniceanu, aflată la peste 8 km nord-vest de satul Hagieni, fiind adus aici de sătenii ce au mai rămas în sat, numai când au de făcut o înmormântare. Tocmai această stare de lucruri a determinat luarea deciziei de a se înfiinţa aici o mănăstire.

            Descriere: Biserica este o construcţie masivă din zid de cărămidă, în formă de cruce, compartimentată în altar, naos şi pronaos. Absidele naosului sunt foarte largi. Are un pridvor deschis susţinut de doi stâlpi masivi din cărămidă în faţă (vest) şi alţi doi în spate implantaţi în zidul pronaosului. Catapeteasma este din lemn sculptat. Turla este pe naos construită din lemn, având pereţii şi cupola acoperiţi cu tablă ca şi biserica. Pardoseala bisericii şi a pridvorului este din ciment. Intrarea în biserică se face prin partea de vest printr-o uşă din lemn în două canaturi, străjuită de un grilaj metalic în exterior. Altarul este luminat printr-o fereastră aşezată pe peretele din răsărit, naosul de câte o fereastră la sud şi nord, iar pronaosul de câte două ferestre pe fiecare parte a zidurilor. Ferestrele sunt din lemn, de formă dreptunghiulară, late şi înalte, cu câte trei ochiuri de geam pe verticală şi câte două pe orizontală. Sunt prevăzute cu grilaj metalic în exterior.

            Pictura: Biserica este pictată în tempera din perioada construcţiei. Pictorul nu este cunoscut. În stânga şi dreapta uşii de la intrare sunt pictaţi Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel.

            Altele: Clopotniţa, improvizată pe un cadru din lemn acoperit cu tablă, se află la 5 m vest de pridvor. 
Patriarhia Română - Copyright 2009. Toate drepturile rezervate. Acces membri